Miesięczne archiwum: kwiecień 2021

Zgodnie z informacjami przekazanymi na Konferencji prasowej Premiera oraz Ministra Zdrowia od wtorku, 4 maja 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole zgodnie z planem z 18.01.2021 roku (http://dwojka-szubin.pl/wp-content/uploads/2021/01/plan-korona1-3-1.pdf ).

Zajęcia będą odbywały się w wyznaczonych salach.

Obiady będą wydawane o godzinie 10:35 oraz 11:35.

Harmonogram dowozów pozostaje bez zmian.

 

Od 17 maja 2021 Ministerstwo Zdrowia zapowiada zajęcia hybrydowe Uczniów z klas IV-VIII.

Szczegółowe informacje dotyczące klas IV-VIII zostaną podane w późniejszym terminie.

 

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

Styl życia wpływa na nasze środowisko, w tym na wyczerpywanie zasobów naturalnych. Miliony lat temu rosły na Ziemi potężne rośliny, z których wytworzył się węgiel kamienny i brunatny. Z innych organizmów powstała ropa naftowa i gaz ziemny. Te surowce do dzisiaj są wykorzystywane przez człowieka. Węgiel przyczynił się do rozwoju wielu dziedzin przemysłu. To dzięki niemu mamy energię elektryczną i cieplną w naszych domach, odzież, a nawet lekarstwa. Jednak życie człowieka zależy głównie od spożywanych pokarmów. Mamy je dzięki naszej planecie i jej organizmom. Człowiek wydobywa z Ziemi bogactwa mineralne, czerpie wodę, pozyskuje drewno z lasów, odławia ryby z mórz, zużywa ogromne ilości tlenu z powietrza. Natomiast zostawia Ziemi ścieki, odpadki, śmieci, spaliny. Skutki jego działań  to, np.: wyczerpywanie się bogactw mineralnych, ubytek czystych wód, zmniejszanie się powierzchni lasów, śmierć wielu gatunków roślin i zwierząt, coraz więcej odpadów. Człowiek musi korzystać z zasobów przyrodniczych Ziemi, ale powinien to robić rozsądnie i oszczędnie.

Tegoroczny Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie niewątpliwie różnił się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19. Nie zapomnieliśmy jednak, że Ziemia to nasz wspólny dom. Musimy o niego dbać, bo nie mamy innego.

            Przygotowania do obchodów Dnia Ziemi trwały od 7 kwietnia do 15 kwietnia. Uczniowie naszej szkoły byli zaangażowani w szereg działań:

  • IV przygotowały przepiękne kwiatki dla Ziemi,
  • V wykonały urocze zakładki do książki o tematyce ekologicznej,
  • VI zrobiły kolorowe laurki dla Ziemi,
  • VII nagrały wzruszające życzenia dla Szanownej Jubilatki,
  • VIII zaprojektowały torby ekologiczne (niektórzy uczniowie nawet je wykonali),
  • dzieci z koła przyrodniczego utworzyły bardzo pomysłową prezentację, w której starały się odpowiedzieć na pytania – „Jak dbać o Ziemię” i „Czego boi się Ziemia?”. Utworzyły też ciekawe zadanie na platformie LearningApps.org. Posiały również w wykonanych własnoręcznie donicach rzeżuchę i dokumentowały jej wzrost.

      W dniach 19-23.04 na lekcjach przyrody, biologii, geografii i na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce ekologicznej. Celem wirtualnych spotkań  było przekonanie uczniów o konieczności ekologicznego trybu życia, tj. oszczędzanie wody, energii, zmniejszanie ilości odpadów, kształtowanie aktywnej postawy w poczynaniach związanych z ochroną przyrody oraz zachęcanie uczniów do prowadzenia ekologicznego trybu życia. Podczas tych lekcji były prezentowane efekty działań naszych uczniów.

Laurka na Dzień Ziemi utworzona z uczniowskich prac:

https://drive.google.com/file/d/1SIkdLu7O2I04twQREHfuz9qPqpb6w6Rf/view?usp=sharing

Zadanie: https://learningapps.org/watch?v=pjc9awzrt20

            Pamiętajmy, aby celebrować Dzień Ziemi 22 kwietnia. W tym dniu działania, które podejmujemy, mogą uświadomić innym, jak należy dbać o naszą planetę. Jednak pamiętajmy również, aby Dzień Ziemi trwał przez cały rok.

Dbajmy o Ziemię!

Izabella Bodnar i  Małgorzata Kowalska

 

Więcej…

Informuję, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (skierowane do publikacji) klasy I-III w naszej Szkole przechodzą na hybrydowy system nauczania.

Dla Uczniów klas Ia, b, c oraz IIa od najbliższego poniedziałku do środy (26 kwietnia 2021 do 28 kwietnia 2021 roku) nauka odbywa się w formie stacjonarnej (w Szkole). Od czwartku do piątku (29 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku) przechodzą na tryb zdalny.

Uczniowie z klas IIb, c oraz IIIa, b, c realizują zajęcia w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy Moodle od poniedziałku do środy (26 kwietnia 2021 do 28 kwietnia 2021roku). Od czwartku do piątku (29 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku) przychodzą na zajęcia lekcyjne do Szkoły.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane w wyznaczonych salach zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 18.01.2021 roku (http://dwojka-szubin.pl/wp-content/uploads/2021/01/plan-korona1-3-1.pdf ).

Proszę o śledzenie informacji na stronie Szkoły oraz w e-dzienniku.

Harmonogram dowozów pozostaje bez zmian.

                                                                

                                                                                    Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły

W ramach Światowego Tygodnia Mózgu uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie: Jak dbam o mój mózg? Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu lub infografiki przedstawiającej najważniejsze zasady, których przestrzeganie zapewni nam funkcjonowanie mózgu na najwyższym poziomie.

Prace wykonane przez uczniów klas IV

 

Wyniki w tej kategorii:

I miejsce:

Wiktoria Cyruliczek

II miejsce:

Agata Bembnista

Amelia Damazyn

III miejsce:

Maja Kłosowska

Sandra Kapczyńska

 

Prace wykonane przez uczniów klas VI – VIII

Wyniki w tej kategorii:

I miejsce:

Bartek Błaszak

II miejsce:

Jędrzej Kasprzak

Radosław Siekierski

III miejsce:

Kacper Malicki

Oliwier Pacek

Hubert Trzepacz

 

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż w wyniku informacji przekazanych przez Ministra Zdrowia – Adama Niedzielskiego od 19 kwietnia 2021 roku do stacjonarnego trybu pracy wracają oddziały przedszkolne.

Od 19 kwietnia 2021 roku do 25 kwietnia 2021 roku dla Uczniów klas I-VIII w dalszym ciągu obowiązują zajęcia w formie zdalnej.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

 

                                                                                              Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły

Rodzice i Uczniowie klas VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż poprawione arkusze z Egzaminu Wewnętrznego Ósmoklasisty wraz z jego analizą mogą odbierać Rodzice / Opiekunowie oraz Uczniowie posiadający pisemną zgodę Rodzica lub Opiekuna w czwartek tj. 15.04.2021 r. w godzinach 14:30-16:30.

Arkusze będą wydawane przy wejściu głównym od strony parku.

W wyjątkowych sytuacjach arkusze będą do odbioru w Sekretariacie Szkoły po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się w godzinach od 8:00 do 15: 00

od 16.04.2021 r. do 20. 04.2021 r.                          

Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas ósmych wzięli udział w  konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Konkursy te składały się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Ze względu na panującą pandemię etapy rejonowy i wojewódzki odbywały się zdalnie na specjalnie przygotowanej dla uczniów platformie.

            Podczas wszystkich etapów nasi ósmoklasiści wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami, i osiągnęli znaczące sukcesy.

Adam Sobański uzyskał tytuł laureata z historii. Jego opiekunem była pani Mariola Polańska. Cyprian Walkiewicz został laureatem konkursu z chemii, a jego opiekunem była pani Agnieszka Kulczyk. Natomiast finalistą konkursu z matematyki został Rafał Kuczbański, który był przygotowywany przez panie Ewę Kędziorską i Beatę Skrzyńską – Klim.

Zaszczytny tytuł laureata nadano uczniom, którzy zdobyli co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania w etapie wojewódzkim, a było to nie lada wyzwanie.

Laureatom konkursów przedmiotowych przysługują liczne uprawnienia. Otrzymują najwyższą ocenę na świadectwie z tego przedmiotu, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Jeżeli uczeń został laureatem z przedmiotu, który jest na egzaminie ósmoklasisty (język polski, język angielski, matematyka), jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem  z egzaminu z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Natomiast finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują punkty rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych w nowym roku szkolnym.

 

 

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Niezmierne miło nam poinformować, że uczeń klasy 8 B Rafał Kuczbański został finalistą Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.   

            W roku szkolnym 2020/2021 przystąpił do konkursu kuratoryjnego. W październiku 2020 wziął udział w  eliminacjach szkolnych, w grudniu 2020 r. na szczeblu rejonowym uzyskał 94 %, a w finale w marcu 2021 osiągnął wynik 70%.

            Rafał zapytany, dlaczego wybrał akurat matematykę, odpowiedział:

„ Matematyka od zawsze była dla mnie czymś wyjątkowym. Kiedy byłem małym chłopcem, uwielbiałem liczyć, dodawać, odejmować. Zamiłowanie do liczb z czasem zaczęło przeistaczać się w prawdziwą pasję. Pogłębianie mojej matematycznej wiedzy- analizowanie, rozszerzanie materiału – było świetnym i budującym doświadczeniem. Mój sukces zawdzięczam przede wszystkim zawziętemu, ale jednocześnie przyjemnemu, działaniu. Tytuł finalisty motywuje mnie do dalszego zgłębiania wiedzy w zakresie tej dziedziny nauki, poszerza możliwości wyboru szkoły średniej, ale również uświadamia, że na każdy sukces składają się godziny, dni i lata ciężkiej pracy.”

Rafałowi gratulujemy tytułu finalisty. Dziękujemy za udaną współpracę i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekunowie: Beata Skrzyńska- Klim i Ewa Kędziorska

Brawo Cyprian!

 

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od ucznia – jak i przygotowującego go nauczyciela – zaangażowania i wielu godzin pracy.

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły w październiku 2020 roku wzięli udział w szkolnych eliminacjach konkursu kuratoryjnego z chemii. Do etapu rejonowego zakwalifikował się uczeń z klasy 8a Cyprian Walkiewicz. Ze względu na panującą pandemię etapy rejonowy i wojewódzki odbywały się zdalnie na specjalnie przygotowanej dla uczniów platformie.Cyprian na szczeblu rejonowym uzyskał 80% i zakwalifikował się do ostatniego etapu.

            Wielomiesięczna, ciężka praca ucznia została nagrodzona. W marcu 2021 roku odbył się etap wojewódzki, w którym Cyprian odniósł spektakularny sukces, uzyskując wynik 92,5%, co dało mu zaszczytny tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.

            Serdecznie gratuluję Cyprianowi wspaniałego sukcesu i życzę mu powodzenia na dalszym etapie kształcenia. Natomiast pozostałych uczniów zachęcam do podejmowania wysiłku i licznego uczestnictwa w kolejnych konkursach chemicznych.

Agnieszka Kulczyk

Brawo Adam!

 

    Adam, uczeń klasy 8 a  od wielu lat pasjonuje się historią. Od czwartej klasy szkoły podstawowej systematycznie  uczestniczy w zajęciach kółka historycznego, posiada  dużą wiedzę z historii Polski, Europy i świata. Brał udział  w konkursach historycznych szkolnych, gminnych i ogólnopolskich.

    W roku szkolnym 2020/2021 przystąpił do konkursu kuratoryjnego. W październiku 2020 r. wziął udział w  eliminacjach szkolnych, w grudniu 2020 r. na szczeblu rejonowym uzyskał 93 %, w finale w marcu 2021 r.  zdobył tytuł laureata, osiągając wynik 94%.

Etapy rejonowy i wojewódzki zostały przeprowadzone w trudnym okresie  pandemii, a sukces, który osiągnął Adam, to ciężka, wieloletnia praca ucznia i nauczyciela prowadzącego.

    Gratuluję Adamowi uzyskania tytułu laureata konkursu historycznego, życzę dalszych sukcesów.

Mariola Polańska

Mózg to wprawdzie nie mięsień, ale warto go ćwiczyć, ale jak najlepiej pełnił swe funkcje. W ramach Światowego Tygodnia Mózgu uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach kółka biologicznego i przyrodniczego przygotowali na platformie LearningApps ćwiczenia dla mózgu.

Warto sprawdzić, co wiemy na temat budowy i działania naszego układu nerwowego, a jednocześnie pogimnastykować trochę najważniejszy organ naszego ciała.

Zadania przygotowane przez Agatę i Filipa z kasy IV a:

https://learningapps.org/watch?v=pygykkwnt21

https://learningapps.org/watch?v=p4taw07j321

Zadania przygotowane przez Lenę, Anię, Wiktorię i Kubę z klasy VI a:

https://learningapps.org/watch?v=pzst7qhdj21

https://learningapps.org/watch?v=pog0xjwnn21

https://learningapps.org/watch?v=pjfs0a1h321

https://learningapps.org/watch?v=pw8bqa20v21

Zadania przygotowali także starsi uczniowie – uczestnicy kółka biologicznego z klasy drugiej technikum w Zespole Szkół w Szubinie.

https://learningapps.org/watch?v=ppvt8ax2j21

https://learningapps.org/watch?v=pe7qmofok21

Zapraszamy do gimnastyki mózgu!

Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu: Jak dbam o swój mózg.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 Poz. 651) nauka zdalna dla oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII zostaje przedłużona do 18 kwietnia 2021 roku.

Szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzicie zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (szczegóły podane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561) ) po złożeniu wniosku o zapewnienie opieki ze wskazaniem miejsca zatrudnienia do Dyrektora placówki telefonicznie lub mailowo.

Kontakt z wychowawcami oraz nauczycielami wspomagającymi za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie z Sekretariatem Szkoły.

                  

 

                                                                           Gabriela Rojek

                                                                           Dyrektor Szkoły

 

       Rodzicom, Uczniom i Przyjaciołom szkoły życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne upłynęły w dobrym zdrowiu i radości. Pomimo, że to już kolejne święta, które będą wyglądały inaczej niż zawsze, niech będą one pogodne, przepełnione wiosenną aurą i pełne optymizmu.

     Życzymy, aby ten wielkanocny czas okazał się momentem spokoju i wytchnienia od trudów codzienności. Niech te świąteczne dni pozwolą zgromadzić siły do dalszej nauki i pracy.

    Życzymy przede wszystkim nadziei, która każe wierzyć, że pandemia wkrótce się skończy. A w tym trudnym czasie, niech Wielkanoc będzie dla wszystkich okazją do wzajemnej dobroci, życzliwości i pocieszenia.

     Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa stanie się źródłem siły, mocy i wytrwałości na każdą chwilę dnia.

       Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy administracji i obsługi