Miesięczne archiwum: marzec 2021

Zabawy matematyczne w przedszkolu są fundamentem logicznego myślenia, ale przede wszystkim bawią, uczą i rozwijają. Nasze przedszkolaki bardzo lubią właśnie ten rodzaj aktywności, który zachęca je do wspólnych poszukiwań i rozwiązań, inspiruje do podejmowania nowych i coraz trudniejszych wyzwań, a ponadto wyzwala w dziecięcych umysłach generowanie nowych pomysłów.
Dzień matematyki, który obchodziliśmy w marcu, stał się dla nas okazją do podjęcia matematycznych wyzwań. Dzieci rozwijały swoje umiejętności podczas przeliczania, rozpoznawania kształtów różnych figur geometrycznych. Doskonaliły orientację przestrzenną i odgadywały zakodowane obrazki na macie edukacyjnej. Z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyły w matematycznych zabawach i grach dydaktycznych, jakimi były na przykład japońskie szachy – złap lwa czy matematyczne kubeczki.
Zabawy dostarczyły dzieciom wiele radości i satysfakcji z wykonanych zadań. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczyła Pani Dyrektor Gabriela Rojek.
Wspólna rywalizacja w grupach, podczas rozwiązywania zadań, wszystkich zmobilizowała, a każde zadanie okazało się nie lada wyzwaniem.
Wszystkim uczestnikom matematycznych zabaw serdecznie gratulujemy i cieszymy się ze wspólnej zabawy!
Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dyrektor Szkoły informuje, iż w związku z komunikatem Ministra Zdrowia z 25.03.2021 roku oddziały przedszkolne zostają zamknięte w terminie 0d 27.03.2021 r. do 9.04.2021 roku.

Szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzicie zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 po złożeniu wniosku o zapewnienie opieki ze wskazaniem miejsca zatrudnienia do Dyrektora placówki telefonicznie lub mailowo.

Zajęcia zdalne dla dzieci przedszkolnych prowadzone będą na Platformie Moodle w formie podającej od 10:00 do 14:00.

Kontakt z wychowawcami oraz nauczycielami wspomagającymi za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie z Sekretariatem Szkoły.

Dodatkowa możliwość rozmowy podczas dyżurów wychowawców oddziałów przedszkolnych:

 1. N. Łużyńska – poniedziałek – 17:00-19:00
 2. E. Hilscher – środa – 17:00-19:00
 3. E. Sendwicka – wtorek – 17:00-19:00
 4. S. Krajewska – czwartek – 17:00-19:00

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Gabriela Rojek

Rafał zmarł 11 marca 2021r. Odszedł od nas nagle, niespodziewanie.

      Rafał Witkowski urodził się, wychował i przez całe życie mieszkał w Szubinie. W swoim rodzinnym mieście ukończył Szkołę Podstawową nr 5, a później Technikum Ogrodnicze. Studiował na kierunku wychowanie fizyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie rozpoczął 1 września 1997 roku. Z Szubińską Dwójką był związany przez całe  życie zawodowe aż do chwili śmierci.

      Podczas swojej 24 – letniej pracy ukończył wiele szkoleń i kursów. Był ratownikiem WOPR-u. W 2006 r. uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Wielokrotnie był wyróżniony Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Nagrodą Burmistrza.

      Organizował obozy sportowe w Więcborku, pełnił funkcję opiekuna dzieci wyjeżdżających na basen oraz wielokrotnie był opiekunem podczas wycieczek szkolnych. Nigdy nie odmawiał pomocy i chętnie wspierał wychowawców podczas wyjazdów. Promował zdrowy styl życia, prowadził zajęcia pozalekcyjne w formie wolontariatu. Współpracował z nauczycielami wychowania fizycznego z różnych szkół z gminy Szubin, organizował zawody międzyszkolne, sparingi. Angażował się także w unowocześnienie obiektów sportowych i bazy szkoły.

      Rafał dla swoich uczniów był kimś więcej niż tylko nauczycielem wychowania fizycznego czy instruktorem ćwiczeń fizycznych. Zaszczepił w nich swoją pasję do sportu, szczególnie siatkówki. Był dla nich prawdziwym autorytetem, osobą, do której uczniowie mieli zaufanie, którą lubili i  słuchali. Chętnie uczęszczali na lekcje wychowania fizycznego. Rafał rozśmieszał swoich uczniów. Żartując, potrafił zachęcić nawet najbardziej nielubiących ćwiczeń fizycznych do wytrwałej i ciężkiej pracy. Tłumaczył im, że przyniesie ona efekty, może nie dziś, nie jutro, ale za jakiś czas. Dla uczniów kochających sport był mentorem, którego chce się i trzeba słuchać. Swoich podopiecznych uczył zasad fair play, zdrowej rywalizacji. Łagodził spory wynikające z emocji sportowych, wywoływał uśmiechy na twarzach dzieci, które chciałyby, aby lekcje wychowania fizycznego trwały bez końca. Urozmaicał zajęcia, wykorzystując różnorodne metody. Ćwiczył, grał i bawił się razem z nimi. Był uśmiechniętym, życzliwym, wyrozumiałym i sprawiedliwym nauczycielem.

      Miłość do sportu przekazał wielu pokoleniom. Jego uczniowie brali udział w różnych zawodach na różnych szczeblach. Wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca. Wiele pucharów zdobiących korytarz Szubińskiej Dwójki to trofea jego podopiecznych. Lekcje i treningi prowadzone przez Rafała zawsze były dla uczniów wspaniałą i niezapomnianą przygodą. Dowodem na skuteczność jego pracy i sportowej pasji przekazywanej od najmłodszych lat dzieciom w szkole, są absolwenci, którzy przychodzili do niego na praktyki.

      Szczególnym miejscem dla Rafała był Więcbork, gdzie przez wiele lat organizował obozy sportowe. Stały się one tradycją Szubińskiej Dwójki i co roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wakacje bez obozu, zarówno uczniom jak i opiekunom, wydawały się niepełne.  Pobyt w Więcborku dla wszystkich był niesamowitym doświadczeniem. Rafał był trenerem pełnym energii, nowych pomysłów, stawiał sobie wyzwania, które śmiało realizował. Wymyślał gry i zabawy umilające czas wolny, tworzył piosenki i wierszyki, aby rozśmieszyć uczestników i kadrę. Wszyscy wracali z obozów z nowym zasobem słownictwa, naładowani pozytywnymi wrażeniami. Zawiązywały się nowe przyjaźnie, budowały więz i relacje, które przetrwały przez lata.

      Rafał był organizatorem i współorganizatorem różnych imprez sportowych na terenie szkoły. Przygotowywał konkurencje na Dzień Sportu i Turniej Pluszowego Misia. Włączał się także w działania sportowe organizowane w ramach Tygodnia Kolorów. Był wspaniałym kolegą. Nigdy nie odmówił pomocy, zawsze można było liczyć na jego wsparcie. Pełen zaangażowania i poświęcenia drobiazgowo przygotowywał wszystkie konkurencje, za które był odpowiedzialny.

      Koledzy i koleżanki z pracy będą pamiętać Rafała jako „duszę towarzystwa”. Gdy wchodził do pokoju nauczycielskiego, wiedzieli, że za chwilę spuentuje jakąś sytuację, odniesie się „na wesoło” do tego, co się dzieje w kraju i na świecie. Wszyscy czekali na kawały, którymi sypał jak z rękawa. Zawsze potrafił każdego rozweselić.  Nie można było go nie lubić. Był wesoły, dobry, miły, pomocny i uczciwy. Potrafił również doradzić, podzielić się doświadczeniem, udzielić wskazówek, gdy ktoś miał problem. Każdego witał z uśmiechem na twarzy. Miało się wrażenie, że Rafał nie miewa gorszych dni. Dla wielu był przyjacielem, nie tylko kolegą z pracy.                 

To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Bez niego Szubińska Dwójka będzie inna. Wszystkim będzie nam go bardzo brakowało.

Rafale, będziemy o Tobie pamiętać!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie Szkoły będą organizowane dla dzieci klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19 na wniosek rodziców.

Wnioski proszę składać do Dyrektora Szkoły mailowo lub osobiście do skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz Szkoły od strony placu apelowego.

Nauczyciele bibliotekarze pracują w formie zdalnej. W celu wypożyczenia książki należy kontaktować się za pośrednictwem e-dziennika z p. M. Kubanek lub z p. K. Posłuszną.

 

                                                                                              Dyrektor Szkoły    

                                                                                              Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły, Gabriela Rojek informuje iż, od 22.03.2021 roku klasy I-III Szkoły Podstawowej, w związku z zapowiedzą Ministra Zdrowia, przechodzą na nauczanie zdalne, które potrwa do 09.04.2021 roku.

Plan zajęć dla uczniów pozostaje bez zmian.

Zajęcia będą realizowane na Platformie Moodle z wykorzystaniem dostępnych zasobów.

Zmieniają się natomiast godziny rozpoczynania lekcji oraz przerw.

Godziny rozpoczynania lekcji dla klas I -III i IV– VIII

1.         8:00 – 8:40
2.         8:55 – 9:35
3.         9:50 – 10:30
4.         10:45 – 11:25
5.         11:40 – 12:20
6.         12:35 – 13:15
7.         13:30 – 14:10
8.         14:25 – 15:05

 

                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                     Gabriela Rojek

 

Wiosenne wietrzenie szafy dla Celinki

Informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie przyłącza się do akcji „Wiosenne wietrzenie szafy dla Celinki”.

Punkt zbiórki niepotrzebnej, czystej odzieży, butów, torebek oraz zabawek zostanie zorganizowany w dniach 22-24.03.2021 roku w naszej Szkole przy wejściu od strony placu apelowego, po lewej stronie w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zachęcamy do udziału w zbiórce, ponieważ za każdy kilogram oddanej odzieży Celinka otrzyma 1 zł!

                                              

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”

                                                                      – ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Rafała Witkowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego w naszej Szkole, kolegi i przyjaciela.

Pan Rafał pozostanie w naszej pamięci jako inspirujący pedagog, organizator i opiekun obozów sportowych, niezastąpiony kolega i przyjaciel.

Trudno nam pogodzić się z tym, że nie usłyszymy już Jego żartów i nie pójdziemy razem na zawody sportowe, nie spędzimy razem czasu. Zawsze będzie w naszej pamięci.

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania. Jak ten co nie chce swym odejściem smucić…”

Żegnamy niezapomnianego pracownika, nauczyciela, kolegę.

Składamy wyrazy współczucia Najbliższym i łączymy się w bólu.                                                                                           

                                                                                                              Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy

                                                                                                              Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie

Światowy Tydzień Mózgu przypada w tym roku od 15 do 21 marca 2021 r. Włączamy się w tę akcję, aby popularyzować wiedzę na temat mózgu, układu nerwowego, narządów zmysłów, ich budowy, działaniu i znaczeniu w życiu człowieka.

Być może zastanawiasz się czasami nad tym:

– gdzie się tworzą emocje?

– co się dzieje w naszym organizmie, gdy się zakochamy?

– jak się skutecznie uczyć?

– co to jest „pierwsze wrażenie”?

– skąd się bierze smak?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w krótkich filmikach przygotowanych przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, które znajdują się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=SaR-_WL-a3c&list=PLzsWhrOQkv-SzmFuqGzuO8G3ifowstgsD&index=1

W ramach akcji Tydzień Mózgu zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno – informatycznym dla klas IV – VIII:

Jak dbam o mój mózg?

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na Platformie Moodle w kursach: Konkurs – Jak dbam o mój mózg, przygotowanych z podziałem na kategorie wiekowe dla uczniów klas IV – V i VI – VIII.

 

Izabella Bodnar

 

 

 

 

W minionym tygodniu, 8 i 9 marca 2021r., chętni uczniowie z klas I-III przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu „ZUCH” – edycja semestralna. 

Zadania konkursowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej rozwiązywało 45 uczniów, natomiast do „Zucha” z języka angielskiego przystąpiło 8 uczniów. 

Dzieci z dużym zaangażowaniem i pewnością siebie realizowały zadania testowe. 

więcej

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy odwagi i zaangażowania. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!

 

Szkolny koordynator konkursu

  Iwona Sabacińska

 

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe.
W tym szczególnym dniu chłopcy z Motylków i Biedronek w każdej grupie przedszkolnej składali życzenia dziewczynkom i paniom. Nie obyło się bez zaśpiewania uroczystego „Sto lat” oraz wręczenia kwiatów. Dziewczynki uśmiechały się przez cały dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i sympatyczni.
Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech.
 
Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych.
 
Emilia Hilscher
Sylwia Krajewska

W związku z przeprowadzeniem wewnętrznego egzaminu ósmoklasisty

17, 18 i 19. 03.2021r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły.

 

Dyrektor szkoły informuje, iż ze względu na organizację wewnętrznego egzaminu ósmoklasisty 17,18,19 marca 2021r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły klas I – III oraz klas VIII.

Uczniowie klas IV – VII mają zajęcia na platformie Moodle zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W  dniach 18 i 19. 03  zajęcia mogą być przeprowadzone w innej formie (podającej).

Uczniowie klas I – III SP 2 18 marca 2021 (czwartek) przychodzą na zajęcia zgodnie z dotychczasowym planem, zmienia się sala lekcyjna dla 2 klas:

dla klasy IB s. 61

dla klasy IIIC s. 67

Natomiast 19 marca 2021r. (piątek) uczniowie klas I – III rozpoczynają lekcje o 11.55, kończą o 14.35

Według następującego planu:

IA                                                                                                                             

 1. ed. wczesnoszkolna
 2. ed. wczesnoszkolna  
 3. ed. wczesnoszkolna

IB

 1. ed. wczesnoszkolna
 2. ed. wczesnoszkolna
 3. religia

 

IC

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna
 2. ed. wczesnoszkolna

IIA

 1. j. angielski
 2. ed. wczesnoszkolna
 3. ed. wczesnoszkolna

IIB

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna

      7. ed. wczesnoszkolna

IIC

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna

      7. ed. wczesnoszkolna

IIIA

 1. ed. wczesnoszkolna
 2. religia
 3. j. angielski

IIIB

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna

     7. ed. wczesnoszkolna

IIIC

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna

      7. ed. wczesnoszkolna

Uczniowie w trakcie egzaminu przebywają w swoich salach lekcyjnych.

W dniach egzaminu 18 i 19.03.2021r. (czwartek i piątek) obiad dla uczniów będzie wydawany:

– dla kl. I – II o godz. 11.35

– dla klas III o godz. 12.40.

Uwaga Rodzice i Uczniowie klas VIII ABC

Uczniowie klas ósmych 17.03.2021r. (środa) zwolnieni są z uczestnictwa w rekolekcjach.

18 i 19.03.2021r. (czwartek, piątek) przychodzą do szkoły tylko na egzamin wewnętrzny, w tych dniach nie mają lekcji. Egzamin odbywać się będzie w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ.

Uczniowie klasy 8c przychodzą do szkoły o godz. 8.30

Uczniowie klasy 8b przychodzą do szkoły o godz. 8.40

Uczniowie klasy 8a przychodzą do szkoły o godz. 8.50

Wejście do szkoły od strony placu apelowego (prawe) zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w szkole.

Obowiązują podstawowe zasady:

maseczka – dezynfekcja – dystans

Egzamin będzie przebiegał według instrukcji CKE zawartej w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021”.

Harmonogram  dowozów i odwozów

NA  CZAS  REKOLEKCJI I  EGZAMINÓW   ÓSMOKLASISTÓW

15-19 MARCA 2020/2021r.

 

 15, 16 marca ( poniedziałek, wtorek )

I  PRZYJAZD:
Ameryczka  7.30

Wolwark  7.45

oddział „0”

 

 ODJAZD:
 14.00 oddział „0”

 

17 marca (środa)

 I  PRZYJAZD:
 Ameryczka  7.30 oddział „0”
Wolwark  7.45
 II  PRZYJAZD:
 Ameryczka I  8.15  

 

Klasa VIII SP

Szaradowo  8.20
Pińsko  8.25
Wolwark  8.30
 ODJAZD:
 11.00 Klasa VIII SP
14.00 oddział „0”

 

18 marca (czwartek)

I  PRZYJAZD:
Ameryczka  I  7.05  

 

 

oddział „0”, klasy I-III SP

Szaradowo  7.10
Zalesie  7.15
Ameryczka  II 7.20
Pińsko 7.25
Wolwark  7.30
II  PRZYJAZD:
Ameryczka I  8.05  

 

Klasa VIII SP, klasy I-III SP

Szaradowo  8.10
Zalesie  8.15
Ameryczka  II  8.20
Pińsko  8.25
Wolwark  8.30
ODJAZD:
10.40 Klasa VIII SP
13.00 klasy I-III SP
14.00 oddział „0”, klasy I-III SP

 

19 marca (piątek)

I  PRZYJAZD:
Ameryczka  I  7.30 oddział „0”
Wolwark  7.45
II  PRZYJAZD:
Ameryczka I  8.15  

 

Klasa VIII SP

Szaradowo  8.20
Pińsko  8.25
Wolwark  8.30
III  PRZYJAZD:
Ameryczka I  11.25  

 

klasy I-III SP

 

 

Szaradowo  11.30
Zalesie  11.35
Ameryczka  II  11.40
Pińsko  11.45
Wolwark  11.50
ODJAZD:
10.30 Klasa VIII SP
14.00 oddział „0”
14.50 klasy I-III SP

 

 

 

Szanowni Państwo  

Respektując obowiązujące obostrzenia sanitarne, w czasie tegorocznego Wielkiego Postu, szkolne rekolekcje będą przebiegać w całości on-line.

Całość materiału rekolekcyjnego przygotował Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej. Materiał ten ks. Proboszcz Jacek Pawelczyk z p. Dyrektor Gabrielą Rojek podzielili na dwie grupy wiekowe: klasy I-III i klasy starsze w dwóch grupach wiekowych IV – VI i VII – VIII. Rekolekcje przeprowadzone będą w dniach 15-17 marca za pośrednictwem Platformy Moodle w kursie: REKOLEKCJE 1-3, 4-8. Uczniowie klas VIII, w dniu 17 marca, są zwolnieni z uczestnictwa w nauce rekolekcyjnej z powodu Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty.

Rekolekcje odbywać się będą w godzinach:

Klasy I – III – 8.30 – 9.30

Klasy IV – VI – 8.30 – 9.30

Klasy VII – VIII – 10.00 – 11.00

W czasie rekolekcji nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

W trakcie rekolekcji będą realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach pracy świetlicy tj. od 6.45 – 16.30 dla uczniów rodziców pracujących.

W trosce o dobro duchowe naszych uczniów, prosimy Rodziców o pomoc w stworzeniu odpowiedniej atmosfery dla owocnego przeżycia rekolekcji.

 

                        Ks. Jacek Pawelczyk – proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie

                        Gabriela Rojek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie

 

Zgodnie z e-mailem otrzymanym z Referatu Zarządzania Inwestycjami, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szubinie informujemy, że od 8 marca br. planowane jest całkowite zamknięcie skrzyżowania łączącego ulice Ogrodową, Wiewiórowskiego, Pałucką i Tysiąclecia w Szubinie. Zmiana wynika z rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących budowy ronda w miejscu ww. skrzyżowania. W związku z powyższym wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacja ruchu drogowego, skrzyżowanie zostanie całkowicie wyłączone z użytkowania, objazd do poszczególnych ulic oznaczony zostanie na zamontowanym dodatkowym oznakowaniu drogowym. Roboty planuje się zakończyć w terminie do 30 czerwca br. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Dzieci idące do szkoły od strony bloków powinny iść poprzez nowe przejście dla pieszych na ulicy Wiewiórowskiego, następnie obok budowy ciągiem komunikacyjnym wygrodzonym specjalnymi barierkami aż do ulicy Pałuckiej. 

Dołączamy również otrzymane schematy, na których wyznaczono drogi dojazdowe oraz ciągi piesze do Szkoły.

Prosimy o rozmowę z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu do i ze Szkoły.