Styl życia wpływa na nasze środowisko, w tym na wyczerpywanie zasobów naturalnych. Miliony lat temu rosły na Ziemi potężne rośliny, z których wytworzył się węgiel kamienny i brunatny. Z innych organizmów powstała ropa naftowa i gaz ziemny. Te surowce do dzisiaj są wykorzystywane przez człowieka. Węgiel przyczynił się do rozwoju wielu dziedzin przemysłu. To dzięki niemu mamy energię elektryczną i cieplną w naszych domach, odzież, a nawet lekarstwa. Jednak życie człowieka zależy głównie od spożywanych pokarmów. Mamy je dzięki naszej planecie i jej organizmom. Człowiek wydobywa z Ziemi bogactwa mineralne, czerpie wodę, pozyskuje drewno z lasów, odławia ryby z mórz, zużywa ogromne ilości tlenu z powietrza. Natomiast zostawia Ziemi ścieki, odpadki, śmieci, spaliny. Skutki jego działań  to, np.: wyczerpywanie się bogactw mineralnych, ubytek czystych wód, zmniejszanie się powierzchni lasów, śmierć wielu gatunków roślin i zwierząt, coraz więcej odpadów. Człowiek musi korzystać z zasobów przyrodniczych Ziemi, ale powinien to robić rozsądnie i oszczędnie.

Tegoroczny Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie niewątpliwie różnił się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19. Nie zapomnieliśmy jednak, że Ziemia to nasz wspólny dom. Musimy o niego dbać, bo nie mamy innego.

            Przygotowania do obchodów Dnia Ziemi trwały od 7 kwietnia do 15 kwietnia. Uczniowie naszej szkoły byli zaangażowani w szereg działań:

  • IV przygotowały przepiękne kwiatki dla Ziemi,
  • V wykonały urocze zakładki do książki o tematyce ekologicznej,
  • VI zrobiły kolorowe laurki dla Ziemi,
  • VII nagrały wzruszające życzenia dla Szanownej Jubilatki,
  • VIII zaprojektowały torby ekologiczne (niektórzy uczniowie nawet je wykonali),
  • dzieci z koła przyrodniczego utworzyły bardzo pomysłową prezentację, w której starały się odpowiedzieć na pytania – „Jak dbać o Ziemię” i „Czego boi się Ziemia?”. Utworzyły też ciekawe zadanie na platformie LearningApps.org. Posiały również w wykonanych własnoręcznie donicach rzeżuchę i dokumentowały jej wzrost.

      W dniach 19-23.04 na lekcjach przyrody, biologii, geografii i na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce ekologicznej. Celem wirtualnych spotkań  było przekonanie uczniów o konieczności ekologicznego trybu życia, tj. oszczędzanie wody, energii, zmniejszanie ilości odpadów, kształtowanie aktywnej postawy w poczynaniach związanych z ochroną przyrody oraz zachęcanie uczniów do prowadzenia ekologicznego trybu życia. Podczas tych lekcji były prezentowane efekty działań naszych uczniów.

Laurka na Dzień Ziemi utworzona z uczniowskich prac:

https://drive.google.com/file/d/1SIkdLu7O2I04twQREHfuz9qPqpb6w6Rf/view?usp=sharing

Zadanie: https://learningapps.org/watch?v=pjc9awzrt20

            Pamiętajmy, aby celebrować Dzień Ziemi 22 kwietnia. W tym dniu działania, które podejmujemy, mogą uświadomić innym, jak należy dbać o naszą planetę. Jednak pamiętajmy również, aby Dzień Ziemi trwał przez cały rok.

Dbajmy o Ziemię!

Izabella Bodnar i  Małgorzata Kowalska

 

Więcej…