Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 01.12.2016

W zebraniu uczestniczyło 13 z 27 członków Rady Rodziców (11 członków RR z możliwością głosowania), w tym 3 członków prezydium.  W zebraniu Rady Rodziców uczestniczył Wicedyrektor – Tadeusz Brzykcy.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński, który przedstawił harmonogram zebrania:

 1. Organizacja 19 Balu Karnawałowego.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zabranie głosu przez Pana Wicedyrektora.

Przewodniczący  Rady Rodziców przeszedł do omówienia kolejnych pkt. harmonogramu zebrania:

 1. Omówione zostały szczegóły dotyczące organizacji 19 Balu Karnawałowego w tym między innymi:
  1. Przewodniczący RR poinformował o wersji finalnej plakatu 19 Balu Karnawałowego oraz o możliwości odbierania wydruków w formacie A3 oraz A4 aktualnie w trakcie zebrania  oraz w sekretariacie szkoły celem ich dystrybucji.
  2. Przewodniczący RR przedstawił propozycję wydrukowania ulotki (format A6). Ulotka byłaby wykorzystana jako wklejka do zeszytu oraz dystrybuowane razem z plakatami (również do odbioru w sekretariacie).
  3. Pan Tadeusz Brzykcy – Wicedyrektor zadeklarował możliwość wydruku dodatkowych plakatów w formacie A3 oraz A4. Poinformował również, że informacja o Balu karnawałowym zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
  4. Dochody z balu zostaną przeznaczone na zakup szafek szatniowych.
 2. Wolne wnioski
  1. Pani Beata Kowalska poinformowała o zasponsorowaniu z okazji Mikołajek przez grupę : „Bezpieczni AXA” cukierków oraz gadgetów reklamowych, które zostaną dostarczone do szkoły.
  2. Wicedyrektor szkoły p. Tadeusz Brzykcy  poinformował, że z okazji Mikołajek firma ABS
   p. Świtalski  dostarczy do szkoły upominki mikołajkowe dla uczniów (mikołajki i mandarynki). Koszty upominków pokryte zostaną ze składek Komitetu Rodzicielskiego.
  3. Klasie Vb przekazano nagrodę w kwocie 100 zł  za najwyższy uzyskany udział % wpłat na komitet rodzicielski w minionym roku szkolnym. Nagrodę w imieniu klasy odebrała Pani Beata Kowalska.
 3. Zabranie głosu przez Pana Wicedyrektora

Wicedyrektor szkoły p. Tadeusz Brzykcy  przedstawił sprawozdanie finansowe uwzględniające wydatki poniesione ze składek Komitetu Rodzicielskiego.

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane jest na godzinę 17:30 dnia 9 stycznia 2017.

Przygotowała:
Sekretarz: Ewa Woźniak