Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.05.2017

W zebraniu uczestniczyło 17 z 27 członków Rady Rodziców z prawem do głosowania oraz 2 głosy doradcze, w zebraniu uczestniczyła Dyrektor Szkoły –  Pani Gabriela Rojek.   

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński, który przedstawił porządek zebrania:

Proponowany porządek zebrania obejmował:

 1. Podsumowanie finansowe za I półrocze RR.
 2. Organizacja Festynu Rodzinnego
 3. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor – Gabrielę Rojek
 4. Wolne wnioski.

 

 1. Podsumowanie finansowe za I półrocze RR

Członek Prezydium Pani Wioletta Borys – Stachowiak poinformowała członków Rady, że otrzymała od Pani Skarbnik dokumenty dotyczące sprawozdania finansowego za I półrocze, które zweryfikuje wspólnie z Członkiem RR Panią  Ewą Niewinczany – Małecką (członek Komisji Rewizyjnej) i przedstawi podsumowanie na kolejnym zebraniu Rady Rodziców.

 

 1. Organizacja Festynu Rodzinnego

Przewodniczący RR poinformował na wstępnie o braku możliwości organizacji festynu Rodzinnego  w ustalonym wcześniej terminie tj. 27.05.2017 r. z uwagi na zaplanowaną w tym samym terminie przez Urząd Miasta imprezę miejską.

Członkowie Rady zaproponowali organizację Festynu Rodzinnego w miesiącu wrześniu już w nowym roku szkolnym. Przewodniczący RR zwrócił do Pani Dyrektor się o potwierdzenie możliwości organizacji Festynu właśnie w tym miesiącu. Dyrektor Szkoły pani Gabriela Rojek poinformowała, że organizacja festynu jest możliwa w miesiącu wrześniu jednak nie wcześniej niż w jego II połowie.

Pani Iwona Kubiak zaproponowała aby w przyszłym roku Festyn Rodzinny Dwójki został włączony do planu imprez organizowanych przez Urząd Miasta z okazji Dni Szubina. Przewodniczący RR oraz Członkowie RR potwierdzili, że jest to bardzo dobre rozwiązanie na przyszłe lata.

 

 1. Zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły – panią Gabrielę Rojek
 2. Dyrektor Szkoły przedstawiła Harmonogram planowanego w dniach 29.05.2017 – 02.06.2017 r. Tygodnia kolorów
 3. W odpowiedzi na pytania członków RR Pani Dyrektor Gabriela Rojek odniosła się również do kwestii funkcjonującego pilotażowo dziennika elektronicznego. Poinformowała, że zgodnie z jej wcześniejszymi deklaracjami dziennik funkcjonuje aktualnie w wersji pilotażowej.

Pani Dyrektor podkreśliła, że do końca 2017 r. ma zostać sfinansowany ze środków gminy światłowód, który ułatwi zdecydowanie funkcjonowanie aplikacji dziennika elektronicznego. Pani Dyrektor poinformowała, że szkoła jest przygotowana do wprowadzenia na stałe funkcjonowania dziennika, nauczyciele wyposażeni się w komputery i   chciałbym aby dziennik elektroniczny funkcjonował w szkole od września 2017 r.

 1. W ramach wolnych wniosków:
  Przewodniczący RR zaproponował aby mając na uwadze unikniecie późniejszych trudności związanych z ustaleniem terminu organizacji 20 Balu karnawałowego ustalić wstępnie propozycję terminu – ustalono termin 03 luty 2018 r.     

Na tym zebranie zakończono.