Miesięczne archiwum: sierpień 2020

TERMINARZ WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice,

wypożyczenie podręczników odbędzie się w terminie: 1.09-8.09.2020r. W związku z tym poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram dla każdej klasy oraz spis podręczników, które zostaną wypożyczone.

W tabeli nazwiska zastąpiono numerami z dziennika.

Prosimy przestrzegać wyznaczonych godzin podanych w tabeli poniżej. Szkoła funkcjonuje zgodnie z wytycznymi GiS, MZ i MEN (reżim sanitarny).

Prosimy przychodzić po wypożyczenie podręczników wg. wyznaczonych godzin, ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego.

Do odbioru podręczników zapraszamy rodziców!

W sytuacji, gdy rodzic nie może zjawić się osobiście, pełnoletnia osoba odbierająca książki powinna okazać imienne upoważnienie podpisane przez rodzica.

Bez upoważnienia podręczniki nie zostaną wypożyczone.

Z życzeniami zdrowia – Dyrekcja szkoły i bibliotekarki Klaudia Posłuszna Martyna Kubanek

 Podręczniki będą wypożyczane w bibliotece szkolnej.

Kliknij w datę, aby uzyskać harmonogram godzinowy.

Data

Klasa

1.09.2020 – wtorek, 12.00-15.10

I A, B, C

2.09. 2020 – środa, 12.00-16.30

VIII A, B, C i V A  

3.09.2020 – czwartek, 12.00-17.00

VII A, B, C, D i II C

4.09.2020 – piątek, 12.00-17.00

III A, B, C i II A, B

7.09.2020 – poniedziałek, 12.00-17.45

VI A, B, C, D

8.09.2020 – wtorek, 12.00-17.00

  IV A, B, C,

 

Dodatkowe godziny odbioru podręczników

(po wcześniejszym skontaktowaniu się z sekretariatem szkoły)

2.09.2020 – 15.20-16.30

3.09.2020 – 16.10 – 16.45

7.09.2020 – 15.50 – 17.45

8.09.2020 –  14.45-16.45

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

I przyjazd:

Ameryczka I-6.45

Szaradowo- 6.50

Zalesie- 6.55                           klasy IV-VIII SP, oddział „0”

Ameryczka II- 7.00

Pińsko- 7.05

Wolwark- 7.10

 

II przyjazd:

Ameryczka I- 8.50

Szaradowo- 8.55

Zalesie- 9.00                           klasy I-III SP

Ameryczka II- 9.05

Pińsko- 9.10

Wolwark- 9.15

 

Odjazdy:

I        10.45- klasy I-VIII SP

II       14.00 – oddział „0”

 

1 września 2020r. odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Ze względu na epidemię wirusa COVID-19 organizacja pierwszego dnia nauki szkolnej (01.09.2020r.) będzie przebiegać następująco:

– uczniowie klas V – VIII zbierają się, z zachowaniem dystansu społecznego między klasami, na boisku asfaltowym do godz. 8.00, a następnie przechodzą wraz z wychowawcą do wyznaczonych sal lekcyjnych,

– uczniowie klas IV o godz. 8.00 ustawiają się na placu apelowym i po spotkaniu z dyrektorem i wychowawcami udają się do sal lekcyjnych,

– uczniowie klas II i III o godz. 9.30, na placu apelowym spotykają się z wychowawcami i udają się do klas,

– uczniowie klas I wraz z rodzicem/opiekunem zbierają się na placu apelowym o godz. 10.00 na spotkanie z dyrektorem i wychowawcami, a następnie wraz z wychowawcami udają się do sal lekcyjnych.

Prosimy o zachowanie zgodne z zasadami reżimu sanitarnego – dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz ograniczenie osób trzecich (rodzice/opiekunowie) przebywających na terenie szkoły – jedno dziecko, jeden opiekun.

Wychowawcy klas I – VIII przekażą uczniom obowiązujący plan lekcji oraz wytyczne (procedury) dotyczące funkcjonowania w szkole w czasie zajęć i przerw.

Spotkanie dzieci i rodziców przed rozpoczęciem Roku szkolnego 2020/2021 oddziałów przedszkolnych planowane jest w piątek, tj. 28 sierpnia 2020r. o godz. 10.00 na placu apelowym.

Po ogólnym spotkaniu z panią dyrektor dzieci z jednym z rodziców/opiekunów udadzą się z wychowawcami do sal.

Sala 19 – grupa BIEDRONKI

Sala 20 – grupa MOTYLKI

Sala 21 – grupa ŻABKI

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o zastosowanie się do reżimu sanitarnego – maseczki zakrywające usta i nos, dystans 1,5 m.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych rozpoczynają się od 1 września 2020r.

Łukasz Bartkowiak  – uczeń klasy VIII b brał udział w Olimpiadzie Wiedzy Medycznej  organizowanej przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Pierwszy etap  konkursu  odbył się 10 marca 2020 r. i polegał na rozwiązaniu testu  sprawdzającego wiedzę  z zakresu  anatomii człowieka. Łukasz przeszedł do II etapu konkursu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną polegał on na przygotowaniu przez uczestników prezentacji multimedialnej na temat „Szczepionka na koronawirusa -panaceum czy złudna nadzieja ludzkości?”.  Praca Łukasza została najwyżej oceniona przez jury. Rozdanie nagród i wręczenie dyplomów odbyło się już po zakończeniu roku szkolnego. Miałam przyjemność towarzyszyć Łukaszowi – absolwentowi naszej szkoły, w tej uroczystości, podczas której członkowie jury, w tym przewodniczący dr n. med. Sławomir Strzelec przedstawiali mocne strony przygotowanej prezentacji.

Gratulujemy Łukaszowi uzyskania tak znaczącego sukcesu na szczeblu wojewódzkim. Cieszymy się, że mimo wyjątkowego czasu epidemii  i przygotowań do egzaminu ósmoklasisty  wziął udział w olimpiadzie, która wymagała  dużego nakładu pracy, poszukiwań w różnych źródłach informacji, czasu i cierpliwości.

Życzymy powodzenia w  wybranym liceum!

                                                                               Agnieszka Mielczarek

więcej …

Zgodnie z pismem nr WŚR.4462.4.2020 z dnia 18.08.2020r.  przekazujemy Państwu informację dot. możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.