Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.02.2018 r.

 1. PORZĄDEK ZEBRANIA:

Proponowany porządek zebrania obejmował:

 1. Rozliczenie 20 Balu Karnawałowego
 2. Rozliczenie wpłat na Komitet Rodzicielski
 3. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego i Festynu Rodzinnego
 4. Problemy zgłoszone na zebraniach z rodzicami
 5. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor – Gabrielę Rojek
 6. Wolne wnioski.

 

 1. Rozliczenie 20 Balu Karnawałowego
 • Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała członkom Rady za zaangażowanie w organizację i balu karnawałowego oraz przedstawiła rozliczenia Balu (dochody i koszty oraz całkowity zysk z Balu Karnawałowego).
 1. Rozliczenie wpłat na Komitet Rodzicielski
 • Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła rozliczenie składek na Komitet Rodzicielski na dzień 01.02.2018 r. Rozdane zostały również przedstawicielom klas rozliczenia szczegółowe w celu weryfikacji i zapoznania się.
 1. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego
 • Termin Kiermaszu Wielkanocnego – 03.2018 r. godz. 17.00
 1. Ponadto ustalono w trakcie zebrania wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące Kiermaszu.
 2. Organizacja Festynu Rodzinnego
 3. Ustalony został termin festynu – 8 czerwca 2018 od 1500
 4. Motyw festynu nawiązujący do Tygodnia Kolorów: „Zdrowo i Kolorowo w Szubinie”.
 5. Ustalone zostały niektóre kwestie organizacyjne dotyczące Festynu.
 6. Zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły – panią Gabrielę Rojek

     Tematy omówione w trakcie zebrania dotyczyły:

 • Podziękowania członkom RR za udział w organizacji balu.
 • Przestawienie przeprowadzonych remontów, zmianach w planie od dnia 26.02.2018 r., montaży tablic interaktywnych.
 • Pani Dyrektor poinformowała również o śmierci ucznia szkoły. Jednocześnie podziękowała Pani Przewodniczącej za udział w uroczystościach pogrzebowych.

 

 1. Problemy zgłoszone na zebraniach z rodzicami
 • Został zgłoszony przez członka RR problem zgłaszania nieobecności dziecka do godz. 8.00. – sprawa dotyczy obiadów. Pani Dyrektor wyjaśniła przyczyny konieczności zgłaszania nieobecności dziecka do godziny 8.00, nie zostaną dokonane zmiany organizacyjne w powyższej kwestii.

 

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane zostało na dzień 1 marca 2018.

Przygotowała:
Protokolant:   Ewa Woźniak