W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas ósmych wzięli udział w  konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Konkursy te składały się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Ze względu na panującą pandemię etapy rejonowy i wojewódzki odbywały się zdalnie na specjalnie przygotowanej dla uczniów platformie.

            Podczas wszystkich etapów nasi ósmoklasiści wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami, i osiągnęli znaczące sukcesy.

Adam Sobański uzyskał tytuł laureata z historii. Jego opiekunem była pani Mariola Polańska. Cyprian Walkiewicz został laureatem konkursu z chemii, a jego opiekunem była pani Agnieszka Kulczyk. Natomiast finalistą konkursu z matematyki został Rafał Kuczbański, który był przygotowywany przez panie Ewę Kędziorską i Beatę Skrzyńską – Klim.

Zaszczytny tytuł laureata nadano uczniom, którzy zdobyli co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania w etapie wojewódzkim, a było to nie lada wyzwanie.

Laureatom konkursów przedmiotowych przysługują liczne uprawnienia. Otrzymują najwyższą ocenę na świadectwie z tego przedmiotu, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Jeżeli uczeń został laureatem z przedmiotu, który jest na egzaminie ósmoklasisty (język polski, język angielski, matematyka), jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem  z egzaminu z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Natomiast finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują punkty rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych w nowym roku szkolnym.

 

 

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne