Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie 26 września 2018 realizując projekt „100 lecie NIEPODLEGŁEJ”, wędrowali szlakiem początków państwa polskiego, uczestniczyli w żywej lekcji historii na Ostrowie Lednickim, Lednogórze i Gnieźnie.

Na Ostrowie Lednickim młodzież wskazywała cechy monarchii wczesnopiastowskiej, oceniała rolę grodu i podgrodzia w średniowiecznej Europie. W Lednogórze uczniowie obejrzeli skansen wsi polskiej i charakteryzowali życie codzienne w dawnej Polsce.

W Gnieźnie młodzież na podstawie analizy ilustracji na drzwiach gnieźnieńskich określała znaczenie misyjnej działalności biskupa Wojciecha w Prusach, charakteryzowali etapy powstawania polskiej organizacji kościelnej za panowania Bolesława Chrobrego. Utworzenia arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Kołobrzegu.

W podsumowaniu zajęć uczniowie ocenili rolę kościoła katolickiego w kształtowaniu państwa polskiego w X i XI w.

więcej …