Miesięczne archiwum: lipiec 2021

        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek informuje,

09.07.2021r. (piątek) od godz. 8.00 do godz.11.00

w sekretariacie szkoły absolwenci odbierają

Zaświadczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty.

 Absolwent potwierdza  podpisem odbiór  swojego zaświadczenia w imiennej ewidencji wydanych dokumentów.

 

                        Dyrektor Szkoły

                         Gabriela Rojek