1. Promowanie zdrowego stylu życia
  2. Kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo na drodze, w domu i na wakacjach
  3. Uczestniczymy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa
  4. Współpraca z domem rodzinnym i instytucjami wspomagającymi działalność szkoły
  5. Rozwijanie zainteresowań uczniów, tym samym przygotowanie do lepszego wyboru przyszłej szkoły i drogi życiowej. praca z uczniem zdolnym i mającym trudności
  6. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do stania się mieszkańcem Unii Europejskiej
  7. Integracja poprzez naukę, zabawę, wspólne spotkania
  8. Kształtujemy nawyki ekologiczne