ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Polskie antykomunistyczne podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej, to żołnierze pozostający w czynnej służbie wojskowej i prowadzący partyzancką walkę z komunistycznym rządem narzuconym Polakom przez Józefa Stalina.

Cele i najważniejsze zadania:

– ochrona ludności przed bezprawnymi działaniami komunistów, aparatem represji (UB, KBW) oraz sowiecką armią i tajną policją polityczną stacjonującą w Polsce,

– rozbrajanie posterunków Milicji Obywatelskiej, urzędów bezpieczeństwa, uwalnianie członków podziemia i polskich patriotów z więzień i aresztów,

– dyscyplinowanie i eliminowanie szczególnie groźnych funkcjonariuszy UB i ich współpracowników,

– walka z komunistyczną propagandą, prowadzenie własnej (odezwy, plakaty),

– samoobrona.

Polskie podziemie charakteryzowało się działaniem regularnych oddziałów wojskowych umundurowanych, uzbrojonych, w których obowiązywała dyscyplina wojskowa, rozkazy i stopnie wojskowe.

W latach 1945-1956 w antykomunistycznej konspiracji działało od 120 do 180 tys. Osób, od 10 do 20 tyś. osób działało w młodzieżowych organizacjach konspiracyjnych.

Żołnierze niezłomni to: gen. August Emil Fieldorf- Nil, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna „Inka”, Antoni Olechnowicz” Meteor”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Zdzisław Broński ”Uskok” i inni. (IPN)

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie mogli oglądać w dniach

 25 luty 2020 – 9 marca 2020 wystawę ze zbiorów IPN

 „POLSKIE POWOJENNE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE”.

Młodzież poznała strukturę, cele, zadania oraz liczebność podziemia niepodległościowego.

Uczniowie zapoznali się z biografiami niezłomnych. Oddali hołd tym, którzy zginęli w walkach lub w komunistycznych więzieniach, kaźniach.

więcej …