Miesięczne archiwum: maj 2020

W tym roku niestety nie możemy osobiście złożyć Wam, nasi Drodzy Uczniowie, życzeń z okazji Dnia Dziecka. Jednak pomimo zamkniętej szkoły, odwołanych zajęć i uroczystości, w których tak chętnie zawsze braliście udział, pragniemy, abyście wiedzieli, że o Was pamiętamy i za Wami tęsknimy.

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam

wielu pięknych dni, pełnych uśmiechu i radości,

sukcesów, rozwijania talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy.

Życzymy spełnienia marzeń, żebyście z nadzieją spoglądali w przyszłość i otaczali się dobrymi ludźmi.

W tym trudnym dla wszystkich czasie życzymy Wam zdrowia i wytrwałości. 

Z utęsknieniem czekamy na spotkanie z Wami!

 

Najserdeczniejsze życzenia składają:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

 oraz pracownicy administracji i obsługi

Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie

 

 

Od listopada 2019r. zbieraliśmy nakrętki, aby w ten sposób pomóc Lence w kontynuacji rehabilitacji.

Wrzucaliśmy nakrętki do oznakowanego pojemnika, który został umieszczony na parkingu szkolnym. Był on wielokrotnie przez Was napełniany, za co serdecznie dziękujemy.

Chcielibyśmy przypomnieć, że oznakowany kontener nadal stoi w tym samym miejscu, a Lenka czeka na Waszą pomoc i dobre serca. Jeśli macie w domu nakrętki zgromadzone w czasie kwarantanny,  przynieście je.

Pamiętajcie, aby przed wrzuceniem do kontenera, zważyć nakrętki i ich wagę podać wychowawcy klasy. Po zakończeniu akcji wychowawcy klas przekażą organizatorom listę osób, które przyniosły nakrętki. Przy nazwisku ucznia należy napisać ilość zebranych przez niego nakrętek (podać w kg). Dla najbardziej „nakręconych na pomaganie” przewidujemy dyplomy i nagrody.

Zakończenie akcji- 10 czerwca 2020r.

 

Organizatorzy

Nauczyciele: Grażyna Witkowska, Karina Kuźniak-Garstecka

Rodzice: Marzena Berka, Kinga Mokosa-Paszkiet

 

 

 

 

UWAGA!

INFORMACJE O KONSULTACJACH DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Szanowni Państwo,

Informujemy o kolejnych zmianach dotyczących pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z informacjami MEN zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780) oraz  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.20.872) od 25.05.2020 roku do 07.06.2020 roku w Szkole zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, j. angielski, matematyka) przez nauczycieli uczących w klasach.

Klasa VIII a

Poniedziałek

od 14:30 do 16:00 – j. polski – p. H. Rajmann – I grupa

od 14:30 do 16:00 – j. angielski – p. E. Strzyżewska – II grupa

Wtorek

od 14:30 do 16:00 – matematyka – p. E. Kędziorska – II grupa

od 14:30 do 16:00 – j. angielski – p. E. Strzyżewska – I grupa

Środa

od 14:30 do 16:00 – j. polski – p. H. Rajmann – II grupa

od 14:30 – 16:00 – matematyka – p. E. Kędziorska – I grupa

 

Klasa VIII b

Poniedziałek

od 14:00 do 15:30 – matematyka – p. B. Skrzyńska-Klim – I grupa

od 14:00 do 15:30 – j. polski – p. E. Zbylut – II grupa

Wtorek

od 15:00 do 16:30 – j. polski – p. E. Zbylut – I grupa

od 15:00 do 16:30 – j. angielski – p. W. Woźniak – II grupa

Środa

od 14:00 do 15:30 – matematyka – p. B. Skrzyńska-Klim – II grupa

od 14:00 do 15:30 – j. angielski – p. W. Woźniak – I grupa

Zostaną one organizowane z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl). Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Uczniowie ze względu na ich bezpieczeństwo zostaną podzieleni na grupy nieprzekraczające 12 osób (pierwsze 12 osób z dziennika – I grupa, od numeru 13 do końca – grupa druga). Dzieci do szkoły wpuszczane będą pojedynczo po zdezynfekowaniu rąk i poddaniu się pomiarowi temperatury. Następnie udadzą się do wyznaczonej sali. W pomieszczeniu zobowiązani będą przestrzegać reżimu sanitarnego i zachowania odstępów od siebie (1,5-2m).

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z wychowawcą klasy i o odesłanie deklaracji do 21.05.2020 roku do godziny 9:00 na adres mailowy szkoły: naszadwojka@wp.pl

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Państwo,

informujemy o kolejnych zmianach dotyczących pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

W związku z decyzjami MEN od 18.05.2020 roku w oddziałach przedszkolnych odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących, którzy zgłosili taką konieczność. Praca oddziałów przedszkolnych odbywa się z zachowaniem procedur wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN (https://gis.gov.pl).

W sprawie zajęć rewalidacyjnych prosimy o kontakt z wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

Natomiast jeśli wyniknie konieczność organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III od 25.05.2020 roku, również będą się one odbywały z zachowaniem wytycznych GIS i reżimu sanitarnego.

Prosimy rodziców, którzy ze względu na pracę zawodową mają trudność z zapewnieniem opieki swoim dzieciom o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szkoły pod numerem telefonu 52-384-24-81 lub 52-384-94-81 do czwartku (21.05.2020) do godziny 10:00.

Dla wszystkich Uczniów, także tych objętych zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w dalszym ciągu realizujemy nauczanie zdalne, gdzie jest odnotowywana obecność.

Kontakt z kierownictwem szkoły możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Istnieje możliwość osobistego załatwienia spraw w przypadkach, w których brak jest możliwości skorzystania z innych kanałów komunikacyjnych, lecz z uwagi na stan epidemii prosimy, o ile to możliwe, o wybieranie drogi telefonicznej lub mailowej.

                                                                                                          Gabriela Rojek

                                                                                                          Dyrektor Szkoły