Kierownictwo Szkoły

01.09.2021 r. – nauka stacjonarna

Dyrektor Szkoły informuje, iż z kierownictwem Szkoły można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

 

Dodatkowe dyżury będą pełnione:

Dyrektor Szkoły, Gabriela Rojek we wtorek od 14:00 do 16:00

Wicedyrektor Szkoły, Monika Wronka-Gołatka w poniedziałek od 14:00 do 16:00