Miesięczne archiwum: czerwiec 2021

            25 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na placu apelowym naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 7 i 8.

             Po wprowadzeniu sztandaru szkoły został odśpiewany hymn państwowy. 

         Następnie wszystkich zgromadzonych przywitała pani dyrektor Gabriela Rojek. Podziękowała  uczniom  i  nauczycielom  za  ciężką  pracę w tym trudnym i specyficznym roku. Gratulowała młodzieży wysokich wyników i osiągnięć oraz wytrwałości, szczególnie podczas nauczania zdalnego. Później głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Grochala, który pogratulował uczniom i życzył im udanych wakacji.

            Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę. Pani dyrektor Gabriela Rojek podziękowała pani wicedyrektor Marii Żemojtel oraz panu Stanisławowi Adamczykowi za wieloletnią pracę, trud i serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Pożegnano również panią Izabellę Bodnar, która podjęła pracę w innej placówce.

            Nastąpiła bardzo ważna chwila przyznania Honorowego Tytułu Przyjaciela Szkoły”. W tym roku to zaszczytne miano nadano pani Agnieszce Konowalskiej. Pani dyrektor serdecznie podziękowała również członkom Rady Rodziców za całoroczne zaangażowanie i pracę na rzecz naszej szkoły.

            Następnie nagrodzono sukcesy najlepszych sportowców z naszej szkoły oraz laureatów konkursów przedmiotowych. Rodzicom laureatów dyrekcja szkoły wręczyła listy gratulacyjne.

Tradycją uroczystości zakończenia roku szkolnego jest odczytanie Złotej Księgi, w której znajdują się nazwiska uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz osiągnęli sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. W tym roku szkolnym księgę odczytała pani Małgorzata Kowalska.

  Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie im przez wychowawców świadectw. Najpierw otrzymali je uczniowie klas 7, a później 8. Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

Na zakończenie uroczystości koleżanki z klasy 7, w imieniu pozostałych uczniów, pożegnały ósmoklasistów. Życzyły im powodzenia i wielu sukcesów na kolejnym etapie edukacji.

Niejednemu absolwentowi zakręciła się łza w oku, gdy żegnał się z kolegami i koleżankami oraz gronem pedagogicznym. Były to lata wytężonej pracy, ale również przyjaźni, nowych doświadczeń i na pewno przez wiele lat będą wspominać mury Szubińskiej Dwójki.

Naszym absolwentom życzymy wielu sukcesów, wiary w swoje możliwości, wspaniałych pomysłów i realizacji marzeń! A wszystkim uczniom bezpiecznych i udanych wakacji!

 

 

foto: Agnieszka Ryska

więcej

 

foto: Aleksander Ryska

więcej

25 czerwca o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VI. W tym roku szkolnym uroczystość ta została podzielona na trzy tury.

Chyba każdy uczeń z niecierpliwością oczekuje pierwszego dnia wakacji. Jednak zanim ta chwila nastąpi, uczniowie klas IV – VI wraz z wychowawcami i nauczycielami uczącymi zebrali się na placu apelowym, aby zakończyć ten rok szkolny.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Gabriela Rojek pogratulowała uczniom osiągniętych wyników w nauce oraz zdobytych doświadczeń, szczególnie podczas nauczania zdalnego. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Grochala.

Pani dyrektor Gabriela Rojek pożegnała nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę. Byli to wicedyrektor szkoły pani Maria Żemojtel oraz nauczyciel informatyki i techniki pan Stanisław Adamczyk. Pani dyrektor w imieniu grona pedagogicznego i uczniów oraz rodziców podziękowała za współpracę pani Izabelli Bodnar, która zmieniła miejsce zatrudnienia.

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie uczniów, którzy reprezentowali szkołę  w konkursach i zawodach sportowych i zajęli w nich wysokie lokaty.

Złotą Księgę odczytała Pani Agnieszka Grobelna – Staniszewska. Znaleźli się w niej uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie oraz uzyskali wysokie lokaty w konkursach i na zawodach sportowych.

Następnie nadszedł moment, na który czekali wszyscy uczniowie – wręczenie świadectw. Jako pierwsi świadectwa odebrali uczniowie klas 4, następnie uczniowie klasy 5a i klas 6. Wychowawcy gratulowali swoim podopiecznym znakomitych wyników, a przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

Po miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas na wymarzony odpoczynek. Żegnamy ten trudny rok szkolny, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, pełnych miłych wrażeń i słonecznej pogody.

 

foto: Agnieszka Ryska

więcej

 

foto: Aleksander Ryska

więcej

25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w klasach I – III.

Na początku uroczystości wszyscy odśpiewali hymn Polski. Następnie głos zabrała pani dyrektor Gabriela Rojek. Przywitała zgromadzonych oraz pogratulowała dzieciom wspaniałych ocen na świadectwach. Zaznaczyła, że ten rok szkolny był wyjątkowo trudny i zmienny. Wszyscy stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, jakim było zdalne nauczanie. W czasowych powrotach do szkoły dzieci musiały zmieniać swoje sale lekcyjne, oddzielały się od kolegów i koleżanek z innych klas. Pobyt w szkole często przeplatał się z nauką w domu, przed monitorem komputera. Dla dzieci z klas I – III, ich rodziców oraz nauczycieli było to trudne zadanie. Jednak wszyscy poradziliśmy sobie z tą sytuacją i zakończyliśmy rok szkolny z wieloma sukcesami.    

Pani dyrektor Gabriela Rojek poinformowała również, że zakończenie tego roku szkolnego wiąże się z pożegnaniem pani wicedyrektor Marii Żemojtel, która przechodzi na emeryturę.

Pani wicedyrektor Maria  Żemojtel podziękowała wszystkim za wspólnie spędzony czas. Zaznaczyła, że będzie nas zawsze wspominać z uśmiechem, a swojego odejścia nie traktuje jako pożegnania. Zażartowała, że będzie z nami już zawsze, tylko  w formie ,,zdalnego nauczania”. Pani wicedyrektor potwierdziła, że brakować jej będzie gwaru szkoły. Podczas zdalnego nauczania najsmutniejszy był dla niej brak uczniów w szkole, ponieważ nasza placówka zawsze powinna być wypełniona radosnymi  odgłosami dzieci.

Następnie wystąpił Przewodniczący Rady Rodziców Paweł Grochala. W swojej wypowiedzi odniósł się do trudów, jakie niósł dla nas wszystkich ten rok szklony. Zaznaczył, że zdalne nauczanie było ogromnym wyzwaniem. Możemy się jednak cieszyć, że dobrze poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Na zakończenie pan Paweł Grochala życzył uczniom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Pani Barbara Robaczewska odczytała ze Złotej Księgi nazwiska uczniów, którzy w tym roku szkolnym zostali laureatami konkursów oraz  wyróżnili się  wysoką kulturą osobistą. Na apelu wyróżniono również uczniów którzy uzyskali wysokie wyniki w konkursach wyższego szczebla. Następnie wychowawczynie, wraz z przedstawicielami Rady Rodziców, wręczyły uczniom pamiątki książkowe na zakończenie roku szkolnego.

Imprezę zakończyło  wspólne odśpiewanie piosenki ,,Niech żyją wakacje”. Muzyczne zakończenie roku szkolnego oraz pamiątkowe zdjęcia uczniów z wychowawcami wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój.

 

 

foto: Agnieszka Ryska

więcej

 

foto: Aleksander Ryska

więcej

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się z zachowaniem podstawowych zasad reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19

Klasy „0” – 24.06.2021 roku (czwartek) o godzinie 17:00 na placu apelowym

(Rodzice nie wchodzą do Szkoły)

Klasy I-III Szkoły Podstawowej – 25.06.2021 roku (piątek) o godzinie 8:00 na placu apelowym.

(Rodzice nie wchodzą do Szkoły)

Klasy VII oraz VIII Szkoły Podstawowej – 25.06.201 roku (piątek) o godzinie 10:00 na placu apelowym

(Rodzice nie wchodzą do Szkoły)

Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej – 25.06.2021 roku (piątek) o godzinie 12:00 na placu apelowym

(Rodzice nie wchodzą do Szkoły)

(W razie niepogody uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej – bez udziału Rodziców)

Wakacje to czas wypoczynku, lecz pamiętajmy aby spędzać je bezpiecznie, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Przyjazd:
Ameryczka I  7.15   

oddział „0”

klasy I-III SP

Szaradowo  7.20
Zalesie  7.25
Ameryczka II  7.30
Pińsko  7.35
Wolwark  7.40

 

II Przyjazd:
Ameryczka I  9.20   

Klasy VII-VIII SP

Szaradowo  9.25
Zalesie  9.30
Ameryczka II  9.35
Pińsko  9.40
Wolwark  9.45

 

III Przyjazd:
Ameryczka I  11.20   

klasy IV-VI SP

Szaradowo  11.25
Zalesie  11.30
Ameryczka II  11.35
Pińsko  11.40
Wolwark  11.45

 

Odjazdy:

I        10.40 Klasy I-III SP
II     13.00 Klasy IV-VIII SP
III     14.00 oddział „0”

„Odchodzę od komputera i za bezpieczną zabawę się zabieram”
            18  czerwca 2021 r. naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Nakła nad Notecią. Goście przybyli, aby wyróżnić dyplomem oraz obdarować upominkami laureatów konkursu plastycznego ogłoszonego przez zespół ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii.
            Konkurs „Odchodzę od komputera i za bezpieczną zabawę się zabieram” został zorganizowany dla uczniów klas I-III. Miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na zabawę, inną niż tą, związaną z korzystaniem z komputera oraz sieci internetowej.
            W konkursie udział wzięło ponad 300 dzieci z całego powiatu. Komisja konkursowa wyróżniła między innymi uczennice z naszej szkoły.
 
Laureaci
 
W kategorii klas I:

3. miejsce – Emilia Malinowska   klasa 1 c
 
W kategorii klas II:

2. miejsce – Anna Popielska   klasa 2 b
3. Miejsce –  Karina Banaszak   klasa 2 b
 
Gratulujemy!
 
„ZAMEK SĘDZIWOJA- NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”
 
            W piątek, 11 czerwca 2021 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna został rozstrzygnięty konkurs „ZAMEK SĘDZIWOJA- NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”. Na konkurs zorganizowany przez muzeum nadesłano łącznie 99 pracze szkół gminy Szubin.
            Komisja w składzie: przewodnicząca, zastępca burmistrza Wioletta Borys-Stachowiak, Hanna Zawadzka-Pleszyńska, Kamila Czechowska wyłoniła zwycięzców, wśród których znaleźli się również uczniowie naszej szkoły.  
 
Laureatami zostali.
 
W kategorii klas „0” i młodsze dzieci:
III miejsce Katarzyna Jaśkiewicz ,,Żabki”

W kategorii klas I-III szkół podstawowych:

I miejsce Oliwia Dzięciołowska   klasa 1 b
II miejsce Kaja Godek   klasa 2 b

Wyróżnienia:
Marcel Walczak   klasa 2 c
Dominika Piekarska   klasa 2 c
Gracjan Banasiak   klasa 1 b
Maja Mallek   klasa 1 c

W kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe:
Filip Adamowski   klasa 4 a

 
Gratulujemy!
 

24 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/21 przez oddziały przedszkolne. 

Motylki, Biedronki i Żabki  rozpoczęły uroczystość tańcem Poloneza.  Uczniowie podziękowali wszystkim osobom, które przez cały rok szkolny  dbały o ich rozwój, naukę, wychowanie, bezpieczeństwo oraz zdrowe odżywianie.  Podziękowania popłynęły także do Rodziców, którzy zawsze wspierali dzieci i byli chętni do pomocy.  Wspólnym śpiewem dzieci wspominały wspaniałe chwile spędzone w przedszkolnych murach. Wspólnie z wychowawcami i dyrekcją uczniowie pożegnali panią Wicedyrektor Marię Żemojtel.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe nagrody oraz dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, uczniom i wszystkim osobom, które były z nami przez cały rok szkolny.

Życzymy udanych wakacji!

 

Wychowawcy oddziałów zerowych

 

fot. Agnieszka Ryska

więcej

fot. Aleksander Ryska

więcej

                  24 czerwca 2021 roku w naszej szkole odbył się festyn pt. „Wakacyjna Dwójka”. Stanowił on prezent dla uczniów z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami festynu byli: rada rodziców, dyrekcja naszej szkoły oraz nauczyciele.

                    Festyn rozpoczęła pani dyrektor Gabriela Rojek, witając wszystkich i przedstawiając cel imprezy. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie pan Paweł Grochala, który przedstawił program festynu.

                    Przez trzy godziny na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Dzieci z klas I-III pod opieką wychowawców udały się do sali gimnastycznej, gdzie odbywał się turniej „Pluszowego misia”. Konkurencje przeprowadziła pani Małgorzata Jaroch. Uczniowie klas 7 i 8 udali się na boisko wielofunkcyjne, gdzie odbył się turniej piłki siatkowej. Pod bacznym okiem pani Agnieszki Kulpekszy młodzież walczyła o zwycięstwo. Natomiast chłopcy z klas 4 – 6 na boisku bitumicznym rozegrali mecze piłki nożnej. Walczyli o zwycięstwo w grupach wiekowych. Pani Żaneta Błaszkowska ustalała kolejność rozgrywek i zatwierdzała zdobyte punkty. Natomiast nad prawidłowym przebiegiem gry czuwał pan Mirosław Obremski. Dziewczynki wspierały swoich kolegów z klas, kibicując i dopingując. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy, a każdy uczestnik drobny upominek. Bardzo dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego za przygotowanie konkurencji sportowych oraz za ich przeprowadzenie.

                   Oprócz rozgrywek sportowych na uczniów naszej szkoły czekały liczne niespodzianki. Przybyli zaproszeni goście: jednostka OSP Szubin, policjanci z Komendy Powiatowej w Nakle nad Notecią, młodzież z LO w Szubinie pod opieką pani Lidii Leciejewskiej. Odbył się pokaz sprzętu strażackiego oraz dzieci mogły poczuć się jak panowie strażacy, siadając za kierownicą wozu strażackiego. Drużyna sanitarna z LO zaprezentowała pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Przygotowali symulację wypadku samochodowego. Pokaz ten wzbudził ogromne zainteresowanie uczniów naszej szkoły. Pani policjantka przeprowadziła zajęcia warsztatowe w formie toru przeszkód z wykorzystaniem narkogogli. Po ich nałożeniu można było zobaczyć, jak szkodliwie substancje psychoaktywne wpływają na nasze zmysły. 

        Kolejną atrakcją były warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Hannę Zawadzką-Pleszyńską. Członkowie szubińskiego Klubu Miłośników Fotografii „Flesz” uatrakcyjnili festyn, robiąc dzieciom pamiątkowe, stylizowane zdjęcia. W świetlicy odbywały się interaktywne quizy z wykorzystaniem strony Kahoot. Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali nagrody – bony do księgarni i pendrivy.

                  Natomiast na najmłodszych czekała nie lada atrakcja w postaci dmuchanych zjeżdżalni oraz zamków. Były one ogromną niespodzianką i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki nim dzieci spędziły aktywnie i wesoło czas podczas festynu. Doskonałą zabawę, pełną niezapomnianych wrażeń i emocji, zapewniła firma Nie Pękaj z Nakła.

                 Organizatorzy zadbali również, by uczniowie naszej szkoły mogli posilić się w przerwach między kolejnymi atrakcjami. Były stoiska z watą cukrową i popcornem. Dzieci mogły zjeść kiełbaskę z grilla, posmakować wybornych ciast i naturalnych jogurtów. Dodatkową atrakcją było stoisko z lodami Dolce Vito. Pogoda tego dnia dopisywała, a z godziny na godzinę robiło się coraz cieplej, więc uczestnicy festynu chętnie chłodzili się, delektując się pysznymi lodami.

                 Uczniowie bawili się doskonale. Trzy godziny minęły niesamowicie szybko. Dzieci już nie mogą się doczekać kolejnego festynu.

        Piknik został zorganizowany z funduszy, które zebrano podczas 22. Bal z Dwójką. Serdecznie dziękujemy na pomoc i wsparcie: pracownikom MGOPS w Szubinie, OSP Szubin, Komendzie Powiatowej w Nakle nad Notecią, Nadleśnictwu Szubin, Księgarni Biss, firmie PPUH Kwiecińscy, Piekarni-Ciastkarni Grobelski Grzegorz, firmie KOMPLET Polska Sp. z o.o., firmie HurtDetal Tomasz Hilscher, pani Agnieszce Konowalskiej, pani Lidii Leciejewskiej oraz sponsorom 22. Balu z Dwójką.

                Dziękujemy rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i uświetnienie festynu.

 

Do zobaczenia na kolejnym szkolnym festynie!

fot. Agnieszka Ryska

więcej

fot. Aleksander Ryska

więcej

I  PRZYJAZD:
Ameryczka  7.30Wolwark  7.45  oddział „0”

 

II  PRZYJAZD:
Ameryczka I   9.10Szaradowo   9.15

Zalesie  9.20

Ameryczka II  9.25

Pińsko  9.30

Wolwark  9.35

  

klasy I-VIII SP

 

 ODJAZD:
13.00 klasy I-VIII SP
14.00 oddział „0”

 

Dnia 22 czerwca pani dyr. Maria Żemojtel wręczyła uczniom dyplomy za najlepsze i wyróżnione prace plastyczne w konkursie pt. ŚW. ANDRZEJ BOBOLA – PATRON NASZEJ PARAFII. 

Celem konkursu było zachęcenie dzieci do zapoznania się z życiem Św. Andrzeja Boboli, który jest patronem naszej parafii i Ojczyzny. Św. Andrzej jest w szczególny sposób wzorem dążenia do  jedności, bezkompromisowości w obronie wiary i patriotyzmu.

 

A oto zwycięzcy:

I miejsce – Maria Lubawy – kl. IIIb

II miejsce – Emilia Janiszewska kl. IIIb

III miejsce – Kaja Habera kl. IIIb

Prace wyróżnione:

Agata Duda kl. IIIc

Nikola Obremska kl. IIIc

Martyna Dzięciołowska kl. IIIc

Mikołaj Turek  kl. IIIb

Hanna Drozd – kl. IIIa

 

                                              Gratuluję  i życzę dalszych sukcesów.

                                                                                                                     Organizator:  Anna Pokorzyńska

więcej …

            22 czerwca 2021 roku uczniowie klasy 1 c uczestniczyli w popołudniowym spotkaniu przy ognisku. Dzieci zebrały się na boisku szkolnym, by świętować nadejście kalendarzowego lata.

Impreza rozpoczęła się od zabaw muzyczno – ruchowych. Pogoda, mimo swoich kaprysów, nie zniechęciła dzieci do wspólnego świętowania. Uczniowie zgromadzili się przy ognisku, by przygotować dla siebie posiłek. Śpiew przy wesołych płomykach wzbogacił akompaniamentem akordeonu pan Stanisław. Panie: Joanna, Katarzyna i Karina dzielnie wspierały dzieci we wspólnym muzykowaniu. Podczas śpiewania piosenek uczniowie smażyli przy ognisku kiełbaski i bułeczki. Zjedli je z ogromną przyjemnością. Po posiłku rozpoczęły się kolejne atrakcje. Dzieci wyruszyły na poszukiwanie ,,skarbu” według otrzymanej wcześniej mapy. Po drodze musiały wykazać się umiejętnościami rozwiązywania zagadek i wykonywania specjalnych zadań. Skarb został oczywiście odkryty. Każde dziecko otrzymało drobny upominek. 

Deszcz zmienił nieco plany i dalsza część spotkania przebiegała w szkole. Jednak dobry humor nadal dopisywał uczestnikom imprezy. Po południu szkolne korytarze są zupełnie inne, a pusta szkoła kryje wiele tajemnic. W tej niezwykłej scenerii uczniowie podzielili się na grupy i wspólnie z opiekunami rozpoczęli zabawę w ,,Podchody”.  Weszli w rolę osób chowających się albo poszukujących ukrytych koleżanek i kolegów. Kolorowe strzałki oraz symboliczne wskazówki wyznaczały trasę poszukiwań. Poznawanie nieznanych zakamarków szkoły wzbudziło wiele emocji i śmiechu. Dzieci oczekując na wejście w rolę poszukujących, bawiły się w odgadywanie zagadek i haseł. Wspólnie spędzone popołudnie zakończyło się tańcem i śpiewaniem wakacyjnych piosenek.

             Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

             Uczniowie klasy 1 c wraz z wychowawczynią serdecznie dziękują opiekunom, którzy pomogli zorganizować imprezę w tak atrakcyjny sposób.

             Dziękujemy pani Joannie Łasińskiej – Wełnińskiej, pani Katarzynie Pogiel – Dąbrowskiej oraz panu Stanisławowi Adamczykowi za wspólnie spędzony czas.

więcej

Wychowawczyni klasy 1 c

 Karina Kuźniak – Garstecka

      „Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”…

To tylko jedna z sentencji, która najczęściej pojawiała się na plakatach ósmoklasistów. Po powrocie do nauczania stacjonarnego uczniowie klas 8 przygotowali projekty dotyczące ich ulubionej lektury obowiązkowej z klas 7 i 8. Plakat musiał zawierać następujące informacje: wiadomości o pisarzu i epoce, w której tworzył, streszczenie fabuły, opis najciekawszej postaci, przesłanie, sentencje. Uczniowie również musieli wymyślić oryginalny tytuł dla swojej pracy, który zachęci młodszych kolegów i koleżanki do przeczytania lektury.   

Pod czujnym okiem polonistek młodzież na lekcji musiała zaprezentować swój projekt przed rówieśnikami. Najciekawsze prace zostały umieszczone na górnym korytarzu naszej szkoły i wzbudziły niemałe zainteresowanie wśród uczniów.

więcej

Ósmoklasistom gratulujemy oryginalnych pomysłów i życzymy im, aby rozwijali swoje pasje czytelnicze oraz z chęcią czytali lektury w szkołach ponadpodstawowych. 

Hanna Rajmann, Izabela Terzimann

         W tym roku szkolnym uczniowie klasy I b uczestniczyli w cyklu zajęć „ Spotkania ze sztuką” w innej formie niż w poprzednich latach.

         Odbyli kilka wirtualnych wycieczek, m. in. do Fabryki Porcelany w Ćmielowie, Galerii Malarstwa w Poznaniu, Muzeum Konstrukcji Mostowych w Warszawie.

        Podczas zwiedzania dowiedzieli się, jakie są etapy produkcji porcelanowych naczyń, figurek i zabawek. Poznali rodzaje malarstwa, zachwycali się konstrukcjami mostów z całego świata. Na koniec każdego spotkania ze sztuką dzieci wcielały się w artystów. Z ogromnym zapałem pracowały w grupach, tworząc własne konstrukcje. Wykazały twórczą inwencję, lepiąc „porcelanowe cudeńka”. Malowały obrazy, wykorzystując poznane techniki. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Efekty działań dzieci są przedstawione na zdjęciach.

więcej

                                                                                                                                           Alina Rzadkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek serdecznie dziękuje Uczniom oraz Rodzicom za zaangażowanie się w zbiórkę wody dla Dzieci i Rodziców przebywających na oddziale onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy.