Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 06.11.2018

Na zebraniu obecnych było  22 członków  RR z prawem do głosu.

W zebraniu Rady uczestniczyła Pani Dyrektor Gabriela Rojek.

W zebraniu uczestniczyło 3 członków prezydium co umożliwiło podejmowanie decyzji przez Radę.

 1. PRZEBIEG ZEBRANIA RADY RODZICÓW

 

 1. Zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły – panią Gabriele Rojek

Tematy do omówienia:

 • Wnioski o dofinansowanie
 • Wniosek nr 1 z dnia 06.11.2018 r. Pani Sylwii Krajewskiej oraz Pani Alicji Walkiewicz oraz Pani Katarzyny Sztuby o dofinansowanie kwoty 450 zł zakupu nagród dla zwycięzców akcji „Wielki kasztan obranie” (załącznik do protokołu),
 • Wniosek nr 2 Pani Justyny Tabor z prośbą o dofinansowanie zakupu nagród na szkolny konkurs religijno – Patriotyczny w kwocie 120 zł. (załącznik do protokołu),
 • Wniosek nr 3 Pani Janiny Idczak – Czarneckiej z prośbą o dofinansowanie kwoty 50 zł na zakup  nagród książkowych w logopedycznym konkursie plastycznym (załącznik do protokołu),
 • Wniosek nr 4 Pani Ewy Sendwickiej z prośbą o dofinansowanie kwoty 600 zł imprez szkolnych (załącznik do protokołu):
  1. Konkursu plastycznego Kocham Polskę w kwocie 300 zł
  2. Imprezy sportowej Światowy Dzień Pluszowego Misia w kwocie 300 zł.

Wszystkie wnioski poddane zostały pod głosowanie – informację o udzielonym dofinansowaniu zostały przekazane Wnioskodawcom

 • Pani Dyrektor przedstawiła ponadto RR informacje dotyczące:
 1. organizowanej 22 listopada 2018konferencji „Rodzice Szkole” poświęcone działalności Rady Rodziców. Główne zagadnienia tej konferencji to: finanse rady rodziców, programy wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę między organami szkoły,
 2. diagnozy matematycznej naszej szkoły, informację przedstawione przez Panią Dyrektor prezentowane były w odniesieniu do wyników na tle województwa kujawsko – pomorskiego,
 3. umieszczeniu na szkole urządzenia (sensor) do monitorowania jakości powietrza w Szubinie, które umożliwia z wykorzystaniem aplikacji na bieżąco odczytywać wyniki z monitoringu,
 4. zebrań z rodzicami zaplanowanych się w dniu 14.11.2018 r. Dodatkowo w ramach zebrań odbędą się 2 spotkania ze specjalistami od godziny 16.00 dla rodziców klas 6-8. Tematyka spotkań:
 • Okaleczanie się
 • Uzależnienia
 1. Egzaminów wew. klas 8 oraz oddziałów gimnazjalnych . Odbędą się w godzinach 9.00 – 11.55 w dniach:
 • Szkoła podstawowa 21-23.11.2018 r.
 • Oddziały gimnazjalne 28-20.11.2018 r.

W tych dniach klasy 0-3 będą uczęszczały do szkoły wg planu. Pozostałe klasy – zmiana planu.

Dyrektor Szkoły zapytała RR czy wzorem lat ubiegłych RR zasponsoruje zakup drożdżówek dla uczniów w trakcie egzaminu. Rada zagłosowała za dofinansowaniem w wysokości 390 zł.

 

 1. Organizacja Balu Karnawałowego

Bal Karnawałowy

Terminy 16  luty 2019r..

W spotkaniu RR uczestniczył pan Radosław Rybacki, z którym podpisana został w trakcie zebrania umowa na oprawę muzyczną Balu Karnawałowego. Omówione zostały na zebraniu planowane atrakcje, oraz ustalony został Cel Balu „Nagrody dla Uczniów”.

Termin zbiórki fantów – do dnia 6.02.2018 r. . Fanty mają być dostarczane do sekretariatu szkoły.

 1. Wolne wnioski
 2. Przewodnicząca RR zadeklarowała przesłanie do wszystkich mailem Regulaminu RR w celu jego weryfikacji na olejnym spotkaniu RR.
 3. Pan Artur Krajewski poruszył temat wspomniany w mailu od pana Karola Skibińskiego z dnia 05.11.2018 r. dotyczący bezpieczeństwa na terenie szkoły. Przede wszystkim padła propozycja regularnego zgłaszania przez członków RR informacji i łamaniu przepisów poprzez aplikację: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane zostało na dzień 6.12.2018 godz. 17.00

Przygotowała:
Protokolant:   Ewa Woźniak