Cechy absolwenta Gimnazjum Nr 2:

Pogłębianie nawyków i cech kształtowanych w Szkole Podstawowej nr 2

 •     sprawnie, szybko czyta, notuje i selekcjonuje wiadomości
 •     korzysta ze zbiorów i warsztatu informacyjnego, także za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych / Internet/
 •     sporządza opisy bibliograficzne i bibliografię załącznikową do własnych opracowań
 •     analizuje komunikaty medialne, odczytuje znaki i kody dosłowne i kontekstowe
 •     wykorzystuje media jako źródła informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy
 •     posługuje się różnymi formami komunikatów i narzędzi medialnych w procesie komunikowania, zdobywania, dokumentowania i prezentowania wiedzy
 •     dokonuje krytycznej analizy oferty mediów
 •     jest obiektywny i bezstronny w ocenie wypowiedzi
 •     redaguje i rozróżnia pisemne formy wypowiedzi
 •     precyzyjnie formułuje problemy i je argumentuje
 •     potrafi krytycznie ocenić własne osiągnięcia i zachowania
 •     dostrzega zagrożenia wynikające z postępu cywilizacji / narkotyki, papierosy, alkohol, zanieczyszczenia świata/
 •     posiada wiedzę i nawyki do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej
 •     preferuje zdrowy styl życia
 •     dąży do podnoszenia swoich umiejętności
 •     bierze udział w działaniach służących poprawie stanu środowiska
 •     umie prawidłowo funkcjonować w grupie, zespole
 •     bierze udział we współzawodnictwie zgodnie z zasadami FAIR PLAY