Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 06.10.2016

W zebraniu uczestniczyło 15 z 27 członków Rady Rodziców oraz 4 gości, w tym Pani Dyrektor Gabriela Rojek.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński. Po sprawdzeniu obecności o zabranie głosu poprosił Panią Dyrektor Gabrielę Rojek.

Pani Dyrektor przedstawiła kilka zagadnień w tym:

 1. Przypomniała funkcje i uprawnienia Rady Rodziców wynikające z aktualnej ustawy o systemie oświaty.
 2. Poruszyła informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły.
 3. Poinformowała o przeprowadzonej w dniu 29.09.2016 r. próbnej ewakuacji.
 4. Poinformowała o zakończonej inwestycji – odnowienia nawierzchni boiska asfaltowego.

Przewodniczący omówił następujące zagadnienia:

 1. Przedstawił propozycję planowanych uroczystości do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 w tym:
  1. Bal Karnawałowy wstępnie zaplanowany na 21.01.2017,
  2. Festyn Rodzinny wstępnie zaplanowany na 27.05.2017.
 2. Przedstawił „Preliminarz Wydatków na rok szkolny 2016/2017”. Po dyskusjach ustalona została wspólna wersja, a podczas głosowania preliminarz ten został zatwierdzony.
 3. Poinformował o przygotowywaniu projektu nowego Regulaminu Rady Rodziców, który poddany zostanie pod głosowanie na kolejnym zebraniu Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała prośbę skierowaną przez uczniów i nauczycieli drużyny „ODYSEJA UMYSŁÓW” dotyczącą wsparcie finansowego w kwocie 490 zł z tytułu wniesienia opłaty członkowskiej za rejestracje w konkursie edukacyjnym.

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane jest na godzinę 17:30 dnia 3 listopada 2016.

Przygotowała:
Sekretarz: Ewa Woźniak