Miesięczne archiwum: kwiecień 2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Zgodnie z informacjami przekazanymi na konferencji Ministra Edukacji Narodowej szkoły pozostają zamknięte do 24 maja 2020 roku.

W naszej placówce w dalszym ciągu realizowane będzie zdalne nauczanie.

Komunikacja z nauczycielami szkoły możliwa jest za pośrednictwem e-dziennika w wyznaczonych na konsultacje godzinach.

Dodatkowo petenci mogą kontaktować się z sekretariatem szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Według planu rządu Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

 

Mam nadzieję, że po tym terminie spotkamy się w szkole. Tymczasem życzę zdrowia i cierpliwości

                                                                                                                             Dyrektor Szkoły

Gabriela Rojek

Informacja dla Rodziców dzieci zapisanych do oddziałów „O”

na rok szkolny 2020/21

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek prosi Rodziców dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole o niezwłoczne złożenie „Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie”, które należy pobrać ze strony internetowej www.dwojka-szubin.pl w zakładce „rekrutacja” i przesłać drogą mailową na adres naszadwojka@wp.pl

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Gabriela Rojek

 

Święta Wielkanocne w tym roku będą zupełnie inne niż poprzednie. Nie będzie rodzinnych spotkań, nie będzie święconki w kościele, uroczystego Triduum ani dzieci biegających w lany poniedziałek po osiedlowych uliczkach. Z powodu epidemii czas się zatrzymał. Jest to bardzo trudny okres dla nas wszystkich. Jednak te ograniczenia są po to, abyśmy mogli za jakiś czas, bez lęku, spotkać się w gronie najbliższych.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne były radosne, odświętne i rodzinne na tyle, na ile jest to możliwe. Niech tegoroczna Wielkanoc będzie zapowiedzią nowego czasu, a Zmartwychwstały Chrystus źródłem nadziei na lepsze jutro i siły na nadchodzące dni. Pomimo, że wszyscy pozostaniemy w domach, życzymy Państwu i Wam Drodzy Uczniowie,  aby ten świąteczny czas miał wymiar duchowy i przyniósł refleksje. Życzymy zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich czasie.

                                                                                 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”, mającej na celu podziękowanie za ratowanie ludzkiego życia oraz pracę na pierwszej linii frontu: służbie zdrowia, policjantom, strażakom, sprzedawcom, kurierom i listonoszom oraz wszystkim tym, którzy narażając swoje zdrowie i życie pracują, abyśmy my mogli zostać w domu.

Zgodnie z tą inicjatywą, zachęcamy do wykonania prac plastycznych, w których okażecie swoją wdzięczność za ciężką pracę tych ludzi.

Format pracy jest dowolny, technika również. Mogą to być plakaty, banery malowane na materiale, czy rysunki w formacie A4. Wykorzystajcie materiały dostępne w Waszych domach. Wykonując tę pracę możecie włączyć się w działania społeczne mające na celu walkę z COVID – 19.

7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia zachęcamy do wywieszenia wykonanych prac,  w akcie solidarności, w oknach swoich mieszkań, domów.

Wszystkich mieszkańców Gminy Szubin zachęcamy do wyjścia na balkony, tarasy ( dzieci pod opieką dorosłych) 7 kwietnia o godz. 18.00. Usłyszymy dzwony kościelne, które symbolizować będą naszą wdzięczność, solidarność  i wsparcie w tych trudnych chwilach.

Będzie to dla nas wszystkich lekcja aktywności obywatelskiej, kształtowania prawidłowych postaw oraz szacunku dla ludzkiej pracy.

Bądźmy wszyscy razem!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

Informujemy,  że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020r.,  w czasie  wiosennej przerwy świątecznej, od 9 do 14 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć w formie zdalnego nauczania. 

Oddziały „0” 9,10 i 14 kwietnia br., prowadzą zajęcia w dotychczasowej formie.

 

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

01.04.2020

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
    z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3. 
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją w kraju termin składania dokumentów dotyczących rekrutacji został wydłużony do 10.04.2020r.

Proszę o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej na adres e-mail: naszadwojka@wp.pl. Druki do pobrania na stronie: http://dwojka-szubin.pl w zakładce Rekrutacja.

Dziękuję za wyrozumiałość.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Gabriela Rojek