Miesięczne archiwum: styczeń 2016

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas II Gimnazjum nr 2 w Szubinie podjęli się  realizacji 10 projektów edukacyjnych. W Tygodniu Kolorów od 13.01 do 15.01 2016 r. było prezentowanych 5 projektów: Let’s play like children again –opiekunowie p.W .Wożniak i p. T.Banaszak, Muzyka moją pasją-opiekun p. D. Swosińska, Bawaria-krajoznawcza podróż do największego landu Niemiec –opiekunowie p. D. Lubawy i p. M. Kowalska, Pomyślne wejście na rynek pracy-myślę –o tym już w gimnazjum- opiekun p. G. Sobczak, Góry na sportowo-opiekunowie- p. M. Jaroch p. E. Gałgańska, p. T. Brzykcy. Poszczególne zespoły projektowe przygotowywały niezależne tematycznie przedsięwzięcia. Uczniowie mieli możliwość wyboru tematu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

We wrześniu poinformowano rodziców i uczniów o zasadach i warunkach realizacji projektu edukacyjnego, a uczniowie wybrali temat do realizacji. Opiekunowie zorganizowali pierwsze spotkanie, na którym wspólnie ustalono wewnętrzny harmonogram działań. W listopadzie, grudniu i styczniu trwała realizacja przydzielonych uczniom zadań, praca grupowa i samodzielna. Opiekunowie sprawowali nadzór nad kolejnymi etapami projektu, w razie potrzeby wspomagali, kontaktowali się z koordynatorem projektu i wychowawcami klas. Informowali o przebiegu prac, zgłaszali problemy. W Tygodniu Kolorów nastąpiła wewnętrzna ocena pracy członków zespołów projektowych, uczniowie dokonali również samooceny swoich działań. Opiekunowie grup zwracali uwagę na zgodność pracy z założonymi celami, zawartość merytoryczną pracy, przestrzeganie terminarza, aktywność poszczególnych członków grupy-pracowitość i inicjatywę, a także na sposób wykonania prac i ich estetykę.

Obserwatorami przedsięwzięcia byli : dyrektor szkoły p. Gabriela Rojek, za-ca dyrektora p. Maria Żemojtel, za –ca dyr. p. Tadeusz Brzykcy i koordynator projektów szkolnych –Emanuela Zbylut, opiekunowie grup projektowych oraz uczniowie klas I i II gimnazjum. Gimnazjaliści swoje przedsięwzięcia zakończyli prezentacją, która została oceniona jako efekt finalny pięciomiesięcznej pracy w zespole.

W ocenie brano pod uwagę: pomysłowość realizacji, wartość merytoryczną, oryginalność, wykorzystanie środków technicznych, poziom językowy i zastosowanie właściwej terminologii, a także stopień zainteresowania odbiorów. Poszczególne grupy swój projekt przedstawiali w różnych formach: prezentacji multimedialnych, wystawy pamiątek-zdjęcia, przedstawienia teatralnego, tańca, prezentacji bawarskich strojów regionalnych,   śpiewu, ćwiczeń emisji głosu, krótkich filmów, degustacji potraw regionalnych, ankiet. Po końcowej prezentacji opiekunowie grup projektowych i członkowie omówili efekty wspólnej pracy. Projekty edukacyjne otrzymały bardzo wysokie noty.

 

11 stycznia 2016 r. odbyły się obchody 97. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Szubinie.

Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Wieść o tym wydarzeniu szybko ogarnęła całą Wielkopolskę. Polacy spontanicznie chwytali za broń. Determinacja i pomysłowość oraz zaskoczenie sprawiło, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni stycznia 1919 r. niemal cała Wielkopolska znalazła się w rękach powstańczych. 11 stycznia 1919 r. ciężki bój o Szubin zakończył się zwycięstwem. Jego znaczenie było ogromne, w rękach powstańców znalazł się nie tylko Szubin, ale również Żnin, Łabiszyn i Złotniki.

foto: Sara Kubiak

16 lutego 1919 r. w Trewirze zawarto rozejm, nie był to jednak kres walk powstańczych. Do walk dochodziło jeszcze w czerwcu 1919 r. W wyniku decyzji traktatu pokojowego z Wersalu z 28 czerwca 1919 r. obszar zdobyty przez powstańców został włączony do odrodzonej Rzeczypospolitej.

Łącznie w walkach poległo ok. 2000 uczestników powstania. Na uroczystość, która odbyła się na cmentarzu parafialnym w Szubinie zaprosili Przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Kasprzak i burmistrz Szubina Artur Michalak.

Po przywitaniu zebranych historię powstania przybliżyła prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Szubinie, ksiądz dziekan Tadeusz Lesiński odmówił okolicznościową modlitwę, słowo do zebranych powiedział burmistrz Szubina Artur Michalak i prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Tadeusz Musiał, który przybył do Szubina wraz z członkiem Zarządu Janem Janiszewskim. Delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Race odpalili też kibice Lecha Poznań i Zawiszy Bydgoszcz.

Druga część uroczystości miała miejsce w Muzeum Ziemi Szubińskiej, gdzie zebrani obejrzeli film” Hiszpanka”.

Organizatorami uroczystości byli: Muzeum Ziemi Szubińskiej, Szubiński Dom Kultury, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Urząd Miejski w Szubinie, Zespół Szkół w Szubinie

MP

Poniedziałek – ZIELONY   11.01.2016r.  

Uroczyste otwarcie imprezy – boisko szkolne (wszyscy uczniowie naszej szkoły i zaproszeni goście)

Koncert Dawida Kartaszewicza – cała szkoła (sala gimnastyczna)

foto: Sara Kubiak

foto: Rozalia Błoch

foto: Patrycja Mikoś

Wtorek – CZERWONY   12.01.2016r.

dzien matematyki 2016Dzień Matematyki 4-6 SP i 1-3 gimnazjum – cztery godziny lekcyjne wg harmonogramu

Gry planszowe – 1-3 SP sala gimnastyczna

foto: Sara Kubiak i Patrycja Mikoś

Środa – NIEBIESKI 13.01.2016r.

Bal Postaci Literackich 4-6 SP (sala gimnastyczna)

Koncert kolęd orkiestry z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego z Nakła nad Notecią dla całej szkoły (sala gimnastyczna)

Bal Postaci Literackich 1-3 SP (sala gimnastyczna)

Bal Postaci Literackich 1-3 gim. ( sala gimnastyczna)

DYSKOTEKA:

17.00 – 19.00 4-6 SP (szkoła)

17.00 – 20.00 1-3 gimnazjum (dom kultury)

foto: Rozalia Błoch

foto: Sara Kubiak

foto: Patrycja Mikoś

foto: Agnieszka Ryska

Czwartek – BIAŁY 14.01.2016r.

Spotkanie z modelarzem i paralotniarzem w świetlicy klasy 1-3 SP

Spotkanie z modelarzem i paralotniarzem w świetlicy klasy 4-6 SP

Pluszowy miś 4-6 SP

Pluszowy miś 1-3 SP

1 -2 klasy gimnazjum rozgrywki sportowe

klasy 3 gimnazjum – wyjście do liceum

Reportażownia Moniki Siwak z Radia Pik – wybrane klasy gimnazjalne

Konkurs piosenki angielskiej w grupach wiekowych wg harmonogramu

foto: Rozalia Błoch, Sara Kubiak i Patrycja Mikoś     więcej

Piątek – ŻÓŁTY 15.01.2016r.

Koncert grupy Pani Muzalewskiej z Gimnazjum nr 1

Mini playback show – cała szkoła, liceum

więcej

190

Uczniowie naszej szkoły brali udział w   wojewódzkim konkursie „ Mój przyjaciel to gaz ziemny” , który organizowany był przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na ekologiczną rolę wykorzystania gazu ziemnego w życiu codziennym, wskazanie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z gazu ziemnego, propagowanie różnych technik plastycznych, a także wzbudzanie emocji i inspiracji twórczych. Uczestnicy konkursu mieli do wykonania pracę plastyczną w dowolnej technice albo maskotkę z surowców wtórnych.

  188189

Z radością przyjęliśmy informację , że troje uczniów zajęło czołowe miejsca :

Max Szczeblewski z klasy V b – I miejsce  

Oliwia Luchowska z klasy VI b – II miejsce

Anna Garstecka z klasy V b – wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!!!