Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 03.11.2016

W zebraniu uczestniczyło 19 z 27 członków Rady Rodziców, w zebraniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Gabriela Rojek.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński, który przedstawił harmonogram zebrania:

  1. Uchwalenie projektu planu finansowego
  2. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców
  3. Organizacja Balu Karnawałowego
  4. Wolne wnioski

Po sprawdzeniu obecności o zabranie głosu poprosił Panią Dyrektor Gabrielę Rojek. Pani Dyrektor przedstawiła kilka zagadnień w tym:

  1. Przedstawiła projekt planu finansowego na rok 2017 – projekt planu finansowego został zaopiniowany jednogłośnie, pozytywnie przez Radę Rodziców.
  2. Poinformowała o środka pozyskanych ze zbiórki kasztanów w kwocie łącznej 820 zł.
  3. Wystosowała wniosek o podjęcie przez Radę Rodziców uchwały dotyczącej przeznaczenia środków finansowych wpływających na konto Rady na konkretny cel (środki celowane pozyskane np. od sponsorów)  – wniosek został zaopiniowany jednogłośnie, pozytywnie przez Radę Rodziców.
  4. Poinformowała o przekazaniu przez sponsora środków celowych – cel: szafki do szatni.

Przewodniczący  Rady Rodziców przeszedł do omówienia kolejnych pkt. harmonogramu zebrania:

  1. Rada Rodziców podjęła uchwałę o przyjęciu nowego Regulaminu Rady Rodziców.
  2. Podjęta została decyzja o zmianie terminu organizacji Balu Karnawałowego – 28.01.2017 r. Bal zostanie zorganizowany w Szubińskim Domu Kultury. Dochód z balu zostanie przeznaczony na dalsze wyposażenie szatni uczniowskich w szafki szatniowe.

Na tym zebranie zakończono.

Przygotowała:
Sekretarz: Ewa Woźniak