Brawo Adam!

 

    Adam, uczeń klasy 8 a  od wielu lat pasjonuje się historią. Od czwartej klasy szkoły podstawowej systematycznie  uczestniczy w zajęciach kółka historycznego, posiada  dużą wiedzę z historii Polski, Europy i świata. Brał udział  w konkursach historycznych szkolnych, gminnych i ogólnopolskich.

    W roku szkolnym 2020/2021 przystąpił do konkursu kuratoryjnego. W październiku 2020 r. wziął udział w  eliminacjach szkolnych, w grudniu 2020 r. na szczeblu rejonowym uzyskał 93 %, w finale w marcu 2021 r.  zdobył tytuł laureata, osiągając wynik 94%.

Etapy rejonowy i wojewódzki zostały przeprowadzone w trudnym okresie  pandemii, a sukces, który osiągnął Adam, to ciężka, wieloletnia praca ucznia i nauczyciela prowadzącego.

    Gratuluję Adamowi uzyskania tytułu laureata konkursu historycznego, życzę dalszych sukcesów.

Mariola Polańska