Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 10.05.2018 r.

I.   PORZĄDEK ZEBRANIA:

       Proponowany porządek zebrania obejmował:

  1. Organizacja Festynu Rodzinnego
  2. Wolne wnioski.

 

  1. Wolne Wnioski

           Przeprowadzone zostało głosowanie nad 3 złożonymi wnioskami o dofinansowanie :

           a. konkursu plastycznego klas 0-III

           b. nagród książkowych dla uczniów klasy III w ramach szkolnego konkursu matematycznego

           c. nagród uczniom klasy V.

           Członkowie RR jednogłosie pozytywnie zaopiniowali wszystkie złożone wnioski.

  1. Organizacja Festynu Rodzinnego

           a. Ustalony został termin festynu – 8 czerwca 2018od 1700

           b. Motyw festynu nawiązujący do Tygodnia Kolorów: „Zdrowo i Kolorowo w Szubinie”.

           c. Ustalone zostały wszystkie kwestie organizacyjne dotyczące Festynu.

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane zostało na dzień 04.06.2018.

Przygotowała:
Protokolant:   Ewa Woźniak