Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie
na rok szkolny 2021/2022

Uwaga Rodzice/Prawni Opiekunowie wypełnione wnioski należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych” do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu (od strony parku).

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52-384-24-81 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyrektor Szkoły

Gabriela Rojek

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin na rok szkolny 2021/2022.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w …………………………. w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w ………………………. w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do oddziału przedszkolnego.
 4. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie.
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu.
 7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania i złożeniu rocznego zeznania podatkowego.
 10. Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie

 

Nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2021/2022.

 1. Zasady rekrutacji do kl. I SP na rok szkolny 2021/2022.

Druki do pobrania:

 1. Zgłoszenie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do kl.I  (dotyczy dzieci z obwodu szkoły).
 2. Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do kl.I (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).
 3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły.
 4. Oświadczenie o zamieszkaniu w pobliżu szkoły.
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu. 

 

 

Obwód szkolny  Szkoły Podstawowej nr 2 , ul.Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin obejmuje:

 – ulice Szubina: 3 Maja, Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cegielniana, Daleka, Dębowa, Elizy Orzeszkowej, Gen. J. Dąbrowskiego, Gen. Józefa Bema, Krasickiego, Jagodowa, Jana Pawła II, Kcyńska, Kcyńska Nowe Osiedle, Klonowa, Leśna, Lipowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Mostowa, Nakielska nr 19, 21, Nowa, Ogrodowa, Os. Cieleckiego, Pałucka, Pl. Wolności, Porzeczkowa, Poziomkowa, Różana, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Tysiąclecia, Winnica od 31 do 79, Wiosenna, Władysława Reymonta, Władysława Wiewiórowskiego.

– miejscowości: Ameryczka, Pińsko, Wolwark.