Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 Poz. 651) nauka zdalna dla oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII zostaje przedłużona do 18 kwietnia 2021 roku.

Szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzicie zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (szczegóły podane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561) ) po złożeniu wniosku o zapewnienie opieki ze wskazaniem miejsca zatrudnienia do Dyrektora placówki telefonicznie lub mailowo.

Kontakt z wychowawcami oraz nauczycielami wspomagającymi za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie z Sekretariatem Szkoły.

                  

 

                                                                           Gabriela Rojek

                                                                           Dyrektor Szkoły