Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenie dzieci.

Ubezpieczycielem jest Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce (dawne AIG), więcej informacji na temat ubezpieczyciela znajdą Państwo na stronie internetowej Colonnade.pl

Dokumentacja ubezpieczeniowa dostępna poniżej:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY
1. Pobierz formularz ze strony www.colonnade.pl
2. Wypełnij go i podpisz, a następnie zeskanowany formularz oraz zeskanowaną dokumentację wymaganą w procesie likwidacji (wykaz dokumentów jest wskazany w formularzu) prześlij za pośrednictwem aktywnego linku na stronie www.colonnade.pl, e-mailem na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą na adres:
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Ważne: Jeżeli zgłoszenie wymaga oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy przesłać je w formie listu poleconego na w/w adres Colonnade.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszonej szkody
W terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia szkody Colonnade informuje Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do odbioru świadczenia o nadanym numerze szkody oraz ewentualnie o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń.

Likwidacja szkody
Colonnade podejmuje decyzję odszkodowawczą w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o szkodzie.
W przypadku, gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i/lub wysokości odszkodowania w ww. terminie nie jest możliwe, Colonnade zobowiązane jest do wydania decyzji odszkodowawczej w terminie do 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Decyzja przesyłana jest do Osoby Ubezpieczonej lub uprawnionej do odbioru świadczenia za pośrednictwem listu poleconego lub e-maila.
Wypłata odszkodowania
Wypłata odszkodowania dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania wskazany we wniosku przez Osobę Ubezpieczoną lub uprawnioną do odbioru odszkodowania.

Kontakt

Infolinia ubezpieczyciela Colonnade Insurance S.A.: 

Kontakt do agenta ubezpieczeniowego MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.