Rodzice i Uczniowie klas VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż poprawione arkusze z Egzaminu Wewnętrznego Ósmoklasisty wraz z jego analizą mogą odbierać Rodzice / Opiekunowie oraz Uczniowie posiadający pisemną zgodę Rodzica lub Opiekuna w czwartek tj. 15.04.2021 r. w godzinach 14:30-16:30.

Arkusze będą wydawane przy wejściu głównym od strony parku.

W wyjątkowych sytuacjach arkusze będą do odbioru w Sekretariacie Szkoły po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się w godzinach od 8:00 do 15: 00

od 16.04.2021 r. do 20. 04.2021 r.                          

Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły