Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

 

I OKRES   01.09.2021 r. – 14.01.2022 r.

 

1. 1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

2. 07.09.2021 r. godz.17.15

 

08.09.2021 r. godz. 17.15

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – III

 

Po zebraniach 07.09.2021 r. oraz 08.09.2021 r. dla zainteresowanych osób, odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Przychodni MEDYK – sala gimnastyczna, godz. 18.00 – pytania dotyczące szczepień

 

3. 23.09.2021 r. godz.17.30  

Zebranie Klasowych Rad Rodziców.

 

4. 14.10.2021 r. godz. 10.00 Pasowanie uczniów klas pierwszych.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

5. 16.11.2021 r. godz. 17.30

 

17.11.2021 r. godz.17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – III

6. Listopad/grudzień 2021 r.

 

Egzamin wewnętrzny ósmoklasisty.
7. 22.11.2021 r. Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną za I okres.

 

8. 13.12.2021 r. Proponowane oceny za I okres.

 

9. 22.12.2021 r. Wystawienie ocen za I okres.

 

10. 23.12. – 31.12.2021r. Zimowa przerwa świąteczna.

 

11. 04.01.2022 r.  

Rada pedagogiczna podsumowująca wyniki nauczania za I okres.

12. 10.01. – 14.01.2022 r. Tydzień Kolorów
13.  

 

11.01.2022 r. godz. 17:30

13.01.2022 r. godz. 17:30

 

Zebrania z rodzicami podsumowujące naukę w pierwszym okresie:

Rodzice uczniów klas 0-III

Rodzice uczniów klas IV – VIII

14. 14.01.2022 r. Koniec pierwszego okresu.
15. 17.01. – 30.01.2022 r. Ferie zimowe.

 

16. 08.02.2022 r. Rada pedagogiczna analityczna.

 

 

II OKRES  31.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

 

17. Kwiecień 2022 r.                   po uzgodnieniu Rekolekcje wielkopostne.

 

18. 14.04. – 19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

 

19. 26.04.2022 r. godz.17.30

27.04.2022 r. godz.17.30

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – III

 

20. 16.05.2022 r. Wpis o zagrożeniu oceną niedostateczną.

 

21. 24,25,26 maja 2022 r. Egzamin zewnętrzny ósmoklasisty.

 

22. 06.06.2022 r. Proponowane oceny końcoworoczne.

 

23. 13.06.2022 r. Wystawienie ocen.

 

24. 15.06.2022 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

 

25. 24.06.2022 r. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

 

26. 29.06.2022 r. Rada pedagogiczna analityczna.

 

27. 15.10.2021 r.– piątek

12.11.2021 r. – piątek

07.01.2022 r. – piątek

02.05.2022 r. – poniedziałek

17.06.2022 r. – piątek

 

oraz dni, w które odbędą się egzaminy ósmoklasistów –

24,25,26 maja 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

 

W dni wolne od zajęć dydaktycznych w świetlicy odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.