Miesięczne archiwum: lipiec 2019

Egzaminy  poprawkowe w roku szkolnym 2018/2019

26.08.2019r. (poniedziałek)

8:30 – j. angielski – część pisemna

10.00 – j. angielski –  część ustana

11.00 – fizyka – część pisemna

12.00 – fizyka – część ustna

13.00 – j. polski – część pisemna

14.00 – j. polski – część ustna

27.08.2019r. (wtorek)

Komisja I kl. VIII i III gimnazjalne

8.00 – matematyka – część pisemna  

10.00 – matematyka – część ustna

Komisja II kl. IV – VII

8.00 – matematyka – część pisemna

10.00 – matematyka – część  ustna