Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 09.01.2017

W zebraniu uczestniczyło 18 z 27 członków Rady Rodziców z prawem do głosowania oraz 3 głosy doradcze, w zebraniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Gabriela Rojek.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński, który przedstawił harmonogram zebrania:

 1. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor – Gabrielę Rojek
 2. Organizacja 19 Balu Karnawałowego
 3. Wolne wnioski

ad 1.
Po sprawdzeniu obecności o zabranie głosu poprosił Panią Dyrektor Gabrielę Rojek.

Pani Dyrektor przedstawiła kilka zagadnień w tym:

 • przedstawiła najważniejsze informacje w sprawie zaplanowanej Reformy Edukacji. Więcej informacji na http://reformaedukacji.men.gov.pl
 • przedstawiła rozliczenie dotychczasowych wydatków oraz przedstawiła rozliczenie zakupów realizowanych dla Zespołu Szkół w Szubinie za rok 2016.
 • poinformowała również o obchodach 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które organizowane będzie w Szubinie w dniu 14.01.2017 r. 
 • poinformowała o zdarzeniu mającym miejsce na terenie szkoły w dniu 15.12.2016 r. skutkującym urazem głowy uczennicy szkoły.

ad 2.
Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił najistotniejsze zagadnienia dotyczące organizacji Balu Karnawałowego w tym:

 • dotyczące zakupu biletów na Bal,
 • projektu cegiełki na loterię fantową,
 • dotyczące przygotowania przez pracowników Świetlicy szkolnej baneru na Bal Karnawałowy,
 • odjęte zostały ostateczne ustalenia dotyczę przygotowania sali w SDK jak również transportu żywności.

ad 3.
W ramach wolnych wniosków:

 • Pani Beata Kowalska poinformowała o funkcjonującym profili Facebookowym Rady Rodziców.
 • Pani Bata Kowalska zgłosiła propozycję organizacji w szkole Kiermaszu Wielkanocnego. Szczegóły dotyczące organizacji kiermaszu omówione zostaną na kolejnych zebraniach Rady Rodziców.

Na tym zebranie zakończono.

Kolejne zebranie zaplanowane jest na godzinę 17:30 dnia 16 lutego 2017.

Przygotowała:
Sekretarz: Ewa Woźniak

[views]