NASZE ATUTY:

 • 2 pracownie komputerowe
 • w każdej sali znajdują się tablice interaktywne
 • sala gimnastyczna pełnowymiarowa
 • salka do zajęć ruchowych
 • sale: polonistyczne, języka angielskiego, matematyczne, nauczania zintegrowanego
 • pracownie: chemiczna, biologiczna, geograficzna, historyczna
 • stołówka szkolna
 • œświetlica
 • biblioteka i czytelnia
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej z dostępem do Internetu
 • reprezentowanie gminy Szubin w ogólnopolskich programach TV np. „Teleturniej szkół”, „Budujemy mosty”, konkursach recytatorskich: „O pióro Jana Brzechwy”, „Strofka”
 • Czołowe miejsca w konkursach:
  • BRD (bezpieczeństwo w ruchu drogowym)
  • strażackim
  • recytatorskich
  • ekologicznym w Przysieku
 • Wielu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych:
  • Języka polskiego
  • Języka angielskiego
  • Matematyki
  • Historii
  • Geografii
 • Jesteśœmy inicjatorami wielu imprez szkolnych i śœrodowiskowych: festynów, zabaw karnawałowych, przedstawień teatralnych