Informuję, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (skierowane do publikacji) klasy I-III w naszej Szkole przechodzą na hybrydowy system nauczania.

Dla Uczniów klas Ia, b, c oraz IIa od najbliższego poniedziałku do środy (26 kwietnia 2021 do 28 kwietnia 2021 roku) nauka odbywa się w formie stacjonarnej (w Szkole). Od czwartku do piątku (29 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku) przechodzą na tryb zdalny.

Uczniowie z klas IIb, c oraz IIIa, b, c realizują zajęcia w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy Moodle od poniedziałku do środy (26 kwietnia 2021 do 28 kwietnia 2021roku). Od czwartku do piątku (29 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku) przychodzą na zajęcia lekcyjne do Szkoły.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane w wyznaczonych salach zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 18.01.2021 roku (http://dwojka-szubin.pl/wp-content/uploads/2021/01/plan-korona1-3-1.pdf ).

Proszę o śledzenie informacji na stronie Szkoły oraz w e-dzienniku.

Harmonogram dowozów pozostaje bez zmian.

                                                                

                                                                                    Gabriela Rojek

Dyrektor Szkoły