Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.02.2017

W zebraniu uczestniczyło 14 członków Rady Rodziców z prawem do głosowania oraz 3 głosy doradcze, w zebraniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Gabriela Rojek.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Karol Skibiński, który przedstawił harmonogram zebrania:

 1. Podsumowanie 19 Balu Karnawałowego.
 2. Podsumowanie finansowe za I półrocze.
 3. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego.
 4. Zabranie głosu przez Panią Dyrektor – Gabrielę Rojek.
 5. Wolne wnioski.

ad 1.
Po sprawdzeniu obecności głos zabrał Przewodniczący Rady.

Przewodniczący RR podziękował wszystkim rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniach do Balu zwłaszcza w przygotowaniu Sali i pozyskaniu upominków dal gości. W celu przedstawienia sprawozdania finansowego z organizacji Balu poprosił o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodzicó dla Gimnazjum Panią Ewę Skuzę. Pani Ewa Skuza przedstawiła w skrócie podsumowanie finansowe (przychody i rozchody) z organizacji imprezy karnawałowej. Całkowity dochód z Balu wyniósł – 3.923,72 gr. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami całkowity dochód z Balu przeznaczony został na zakup szafek szatniowych.

ad 2.

Przewodniczący Rady Rodziców przeszedł do omówienia kolejnych pkt. harmonogramu zebrania o zabranie głosu poprosił Panią Magdalenę Dzik – Skarbnika Rady Rodziców cele przedstawienia sprawozdania finansowego działalności Rady za I półrocze.
W związku z nieobecnościami Pani Skarbnik na dwóch ostatnich zebraniach jak również niepełnymi informacjami nt wpłat rodziców sprawozdanie zostanie przedstawione na kolejnym zebraniu.

ad 3.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Rady Rodziców poruszył temat organizacji Kiermaszu Wielkanocnego, więcej ustaleń zapadnie na kolejnym zebraniu.

ad 4.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Rady Rodziców oddał głos Dyrektor Szkoły Pani Gabrieli Rojek.
Dyrektor Szkoły również bardzo podziękowała rodzicom za udział w zorganizowanej zabawie karnawałowej. Ze spraw bieżącej działalności Szkoły Pani Dyrektor przedstawiła informacje dotyczące:

 • rozwiązania problemu z e-papierosami u uczniów;
 • poprawy bezpieczeństwa uczniów szkoły na jej terenie w ramach której zostały zainstalowane dodatkowe kamery;
 • przeprowadzonych remontów na terenie szkoły;
 • statusu realizacji projektu SZAFKA SZATNIOWA 

ad 5.

W ramach wolnych wniosków:

 • Pani Ewa Skuza zawnioskowała o przygotowanie dla Pana Artura Krajewskiego podziękowania za pozyskanie sponsorów, którzy zgodzili się na dofinansowanie projektu „ SZAFKA SZATNIOWA” – Członkowie Rady Rodziców poprali zgłoszony wniosek.
 • Pani Bata Kowalska dopytywała o możliwość wsparcia z funduszy rady rodziców najpilniejszych potrzeb uczniów u których nagle wystąpiła trudna sytuacja finansowa z przyczyn losowych. Członkowie Rady Rodziców zgodnie poinformowali, że w części można środki na taki cel przeznaczyć, natomiast każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie.

Na tym zebranie zakończono. 

Kolejne zebranie zaplanowane jest na godzinę 17:30 dnia 2 marca 2017.

Przygotowała:
Sekretarz: Ewa Woźniak