Informacja o składkach na Radę Rodziców.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 ustaliła  wysokość dobrowolnych rocznych składek na Komitet Rodzicielski.

1 dziecko – 65 zł

2 dzieci – 45zł/os

3 i więcej dzieci – 35zł/os

Wpłat można dokonywać :

  1. U skarbnika klasowego podczas zebrań z rodzicami.
  2. Na konto KR

Komitet Rodzicielski SP nr 2 w Szubinie

  1. Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin

02 8164 0001 0000 2685 2000 0001

W tytule prosimy koniecznie wpisać:

Imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

  1. U skarbnika szkolnego, Pani Anny Jurek.