14 października 2021 roku w Dniu Edukacji Narodowej zgodnie z naszą szkolną tradycją odbyło się Pasowanie Pierwszoklasistów. Uczniowie z klas: Ia, Ib i Ic czekali na nie z niecierpliwością już od pierwszych dni pobytu w szkole.

            Pierwszoklasiści w obecności dyrekcji, wychowawców, rodziców i zaproszonych gości składali przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali, że będą sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz dawać dobry przykład swoim zachowaniem. Obiecali szanować symbole narodowe oraz kochać swoją ojczyznę Polskę.

            Aktu pasowania dokonały wychowawczynie: pani Grażyna Witkowska, pani Barbara Robaczewska oraz pani Iwona Sabacińska. Pani dyrektor Gabriela Rojek wręczyła wszystkim pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy.

            Po pasowaniu uczniowie wszystkich klas otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

            O swoich młodszych kolegach pamiętali również ósmoklasiści. Aby uświetnić uroczystość, przygotowali i odczytali specjalny telegram. Ten miły gest spotkał się z ciepłym odbiorem wszystkich zgromadzonych.

            Uroczystość podsumował wspaniały występ uczniów z klas IIa i IIb, który został nagrodzony gromkimi brawami.

            Pasowanie na ucznia to piękne i wzruszające wydarzenie, które w uroczysty sposób wprowadza dzieci do społeczności uczniowskiej. Z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

 

więcej

            Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i radości ze zdobywanej wiedzy.

Wychowawczynie klas pierwszych