Miesięczne archiwum: styczeń 2021

Uczennica Kaja Kędziorska z grupy Biedronki otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zostań w domu z Muminkami”, który został zorganizowany przez Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Toruniu.

Serdecznie  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sylwia Krajewska

 

                  27 stycznia 2021 roku ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I –III ,,BEZPIECZNE FERIE BEZ KOMPUTERA, TELEWIZORA  I UŻYWEK”.

                   Celami konkursu było propagowanie aktywnego stylu życia i wypoczynku dzieci w okresie ferii bez używek , komputera i telewizora, kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych, kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wyzwalanie aktywności twórczej uczniów.

                   Jury w składzie: wicedyrektor Maria Żemojtel, pedagog szkolny Bogusława Ryska oraz kierownik świetlicy szkolnej Gabriela Sobczak wyłoniło prace laureatów.

ZWYCIĘZCY

 I miejsce

Maksymilian Pietrykowski  III a

 

II miejsce

Martyna Dzięciołowska III c

Emilia Janiszewska III b

 

III miejsce

Oliwia Dzięciołowska I b

Maja Grubczyńska  I a

Nikola Obremska III c

 

WYRÓŻNIENI

 Antoni Frontczak III a

Nicola Jaśkiewicz  II c

Julia Łapka  I a

Wojtek Makowiecki II c

Emilia Malinowska I c

Anna Popielska II b

Jan Storzyński  I a

Agata Zielke  III a

więcej

                      Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Organizatorzy:

Magdalena Ciszewska

Karina Kuźniak – Garstecka

 

27 stycznia 2021 r. zostały wręczone nagrody uczniom klas I – III,  którzy brali udział w konkursie plastycznym „ Koronawirus – zachowuję się odpowiedzialnie”.

Laureatami zostali:


I miejsce – Martyna Dzięciołowska – III c

                       Maria Lubawy – III b,

II miejsce – Maksymilian Pietrykowski – III a

                        Oliwia Dzięciołowska – I b

III miejsce – Antoni Frontczak – III a,

                          Zuzia Łuczak- I a,

                         Oliwier Siekierski – I c

Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Emilia Malinowska – I c, Piotr Drzewiecki – I c, Nadia Ossowicka – II b, Michalina Makowiecka – III a, Nikola Obremska – III c, Zosia Kardzis – II a, Anna Popielska – II b, Filip Łuczak – III c.

więcej

Laureatom gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów, a wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Nagrody w konkursie zostały zasponsorowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. DZIĘKUJEMY.

Organizatorzy: B. Ryska, M. Wronka – Gołatka, K. Dawidowicz.

W listopadzie 2020 roku, uczniowie klas 1- 3 uczestniczyli w lekcji zdalnej na temat praw dziecka w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.  Chętne osoby wzięły udział w ogłoszonym konkursie „Mam swoje prawa”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie internetowej szkoły przed przerwą świąteczną, lecz z uwagi na naukę zdalną nie było możliwości nagrodzenia laureatów. Po powrocie do nauki stacjonarnej klas 1-3, laureaci otrzymali długo wyczekiwane nagrody i dyplomy. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor, która w ramach przypomnienia zdobytych wiadomości o prawach dzieci, przeprowadziła rozmowę o tej tematyce. Uczniowie bardzo dobrze pamiętają, jakie są ich prawa i obowiązki.  

 

Organizator

Joanna Ossowicka

więcej …

Dyrektor Szkoły informuje, iż Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę stacjonarną (w szkole) od 18.01.2021 roku. Lekcje oraz inne zajęcia dydaktyczne będą organizowane w reżimie sanitarnym uwzględniając wytyczne MEiN, MZ, GIS oraz warunki lokalowe naszej Szkoły.

Dzieci z klas 1-3 będą miały do dyspozycji dwie kondygnacje. Dla każdej grupy klasowej zostanie przypisana izba lekcyjna oraz wydzielona część korytarza i toaleta. Zajęcia dla Uczniów klas I oraz II b odbywać się będą na parterze, a dla klas II a, c i III na pierwszym piętrze.

Wejście do Szkoły dla Uczniów klas I-III od strony placu apelowego z obu stron budynku (klasa I a, b, c II c i III c wejście z prawej strony, klasy II a, b i III a, b – wejście po lewej stronie placu apelowego).

Rodzice i Opiekunowie odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych (nie wchodzą do budynku).

Uczniowie klas I oraz II b zostawiają obuwie oraz okrycia wierzchnie we wcześniej przydzielonych szafkach szatniowych. Natomiast pozostałe klasy II i III w wyznaczonych miejscach na piętrze, jednak mają także możliwość korzystania z szafek z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Posiłki wydawane będą na dwóch przerwach obiadowych (klasy I, klasy II i III)

Lekcje będą się odbywać według podanego poniżej planu i przydzielonych sal lekcyjnych.

Rodzice i Opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi MEiN oraz GIS i MZ dotyczącymi powrotu Dzieci do szkół i stosowania się do nich (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3).

Dzieci z oddziałów przedszkolnych od 18.01.2021 roku przychodzą na zajęcia bez zmian (zgodnie z dotychczasowym czasem pracy).

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Szkoły od godziny 8:30 do 14:00 pod nr tel. 52-384-24-81 lub za pośrednictwem e-dziennika oraz osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w godzinach 10:00 – 13:00.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powrót do nauki stacjonarnej w naszej Szkole był bezpieczny.

 

                                                                                                                             Dyrektor Gabriela Rojek

Wicedyrektor Maria Żemojtel

PLAN ZAJĘĆ DLA KLAS  I – III  OBOWIĄZUJĄCY OD 18.01.2021 ROKU

Informujemy, że Poradnia w okresie ferii zimowych prowadzi zaplanowane formy pomocy (diagnozy, poradnictwo, terapie). W związku z okresem pandemii oraz sygnalizowanymi trudnościami w funkcjonowaniu dzieci i rodzin wprowadzamy   do 15 stycznia 2021 r. dodatkowe formy wsparcia:

  • Infolinia dla dzieci i młodzieży czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 (tel. 502 119 142).
  • Codziennie w godzinach 10:00-12:00 wybrani specjaliści pełnić będą dyżur telefoniczny dla rodziców i nauczycieli
    tel.: Poradnia w Nakle – 52 386 51 50;   Poradnia w Szubinie – 52 384 89 71.
  • W sytuacji kryzysowej istnieje możliwość spotkania w Poradni  z psychologiem/terapeutą po ustaleniu telefonicznym terminu wizyty ( telefony – jw.)

Ponadto cały czas funkcjonuje:

  • całodobowa bezpłatna infolinia 800 080 222 – dla dzieci, rodziców i pedagogów (profesjonalna pomoc psychologów, pedagogów i prawników)
  • oraz bezpłatny Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

 

Ewa Burzyńska

PPPP w Nakle