Harmonogram  dowozów i odwozów

NA  CZAS  REKOLEKCJI I  EGZAMINÓW   ÓSMOKLASISTÓW

15-19 MARCA 2020/2021r.

 

 15, 16 marca ( poniedziałek, wtorek )

I  PRZYJAZD:
Ameryczka  7.30

Wolwark  7.45

oddział „0”

 

 ODJAZD:
 14.00 oddział „0”

 

17 marca (środa)

 I  PRZYJAZD:
 Ameryczka  7.30 oddział „0”
Wolwark  7.45
 II  PRZYJAZD:
 Ameryczka I  8.15  

 

Klasa VIII SP

Szaradowo  8.20
Pińsko  8.25
Wolwark  8.30
 ODJAZD:
 11.00 Klasa VIII SP
14.00 oddział „0”

 

18 marca (czwartek)

I  PRZYJAZD:
Ameryczka  I  7.05  

 

 

oddział „0”, klasy I-III SP

Szaradowo  7.10
Zalesie  7.15
Ameryczka  II 7.20
Pińsko 7.25
Wolwark  7.30
II  PRZYJAZD:
Ameryczka I  8.05  

 

Klasa VIII SP, klasy I-III SP

Szaradowo  8.10
Zalesie  8.15
Ameryczka  II  8.20
Pińsko  8.25
Wolwark  8.30
ODJAZD:
10.40 Klasa VIII SP
13.00 klasy I-III SP
14.00 oddział „0”, klasy I-III SP

 

19 marca (piątek)

I  PRZYJAZD:
Ameryczka  I  7.30 oddział „0”
Wolwark  7.45
II  PRZYJAZD:
Ameryczka I  8.15  

 

Klasa VIII SP

Szaradowo  8.20
Pińsko  8.25
Wolwark  8.30
III  PRZYJAZD:
Ameryczka I  11.25  

 

klasy I-III SP

 

 

Szaradowo  11.30
Zalesie  11.35
Ameryczka  II  11.40
Pińsko  11.45
Wolwark  11.50
ODJAZD:
10.30 Klasa VIII SP
14.00 oddział „0”
14.50 klasy I-III SP