Zgodnie z e-mailem otrzymanym z Referatu Zarządzania Inwestycjami, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szubinie informujemy, że od 8 marca br. planowane jest całkowite zamknięcie skrzyżowania łączącego ulice Ogrodową, Wiewiórowskiego, Pałucką i Tysiąclecia w Szubinie. Zmiana wynika z rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących budowy ronda w miejscu ww. skrzyżowania. W związku z powyższym wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacja ruchu drogowego, skrzyżowanie zostanie całkowicie wyłączone z użytkowania, objazd do poszczególnych ulic oznaczony zostanie na zamontowanym dodatkowym oznakowaniu drogowym. Roboty planuje się zakończyć w terminie do 30 czerwca br. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Dzieci idące do szkoły od strony bloków powinny iść poprzez nowe przejście dla pieszych na ulicy Wiewiórowskiego, następnie obok budowy ciągiem komunikacyjnym wygrodzonym specjalnymi barierkami aż do ulicy Pałuckiej. 

Dołączamy również otrzymane schematy, na których wyznaczono drogi dojazdowe oraz ciągi piesze do Szkoły.

Prosimy o rozmowę z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu do i ze Szkoły.