Szanowni Państwo  

Respektując obowiązujące obostrzenia sanitarne, w czasie tegorocznego Wielkiego Postu, szkolne rekolekcje będą przebiegać w całości on-line.

Całość materiału rekolekcyjnego przygotował Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej. Materiał ten ks. Proboszcz Jacek Pawelczyk z p. Dyrektor Gabrielą Rojek podzielili na dwie grupy wiekowe: klasy I-III i klasy starsze w dwóch grupach wiekowych IV – VI i VII – VIII. Rekolekcje przeprowadzone będą w dniach 15-17 marca za pośrednictwem Platformy Moodle w kursie: REKOLEKCJE 1-3, 4-8. Uczniowie klas VIII, w dniu 17 marca, są zwolnieni z uczestnictwa w nauce rekolekcyjnej z powodu Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty.

Rekolekcje odbywać się będą w godzinach:

Klasy I – III – 8.30 – 9.30

Klasy IV – VI – 8.30 – 9.30

Klasy VII – VIII – 10.00 – 11.00

W czasie rekolekcji nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

W trakcie rekolekcji będą realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach pracy świetlicy tj. od 6.45 – 16.30 dla uczniów rodziców pracujących.

W trosce o dobro duchowe naszych uczniów, prosimy Rodziców o pomoc w stworzeniu odpowiedniej atmosfery dla owocnego przeżycia rekolekcji.

 

                        Ks. Jacek Pawelczyk – proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie

                        Gabriela Rojek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie