Dyrektor Szkoły informuje, iż w związku z komunikatem Ministra Zdrowia z 25.03.2021 roku oddziały przedszkolne zostają zamknięte w terminie 0d 27.03.2021 r. do 9.04.2021 roku.

Szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzicie zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 po złożeniu wniosku o zapewnienie opieki ze wskazaniem miejsca zatrudnienia do Dyrektora placówki telefonicznie lub mailowo.

Zajęcia zdalne dla dzieci przedszkolnych prowadzone będą na Platformie Moodle w formie podającej od 10:00 do 14:00.

Kontakt z wychowawcami oraz nauczycielami wspomagającymi za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie z Sekretariatem Szkoły.

Dodatkowa możliwość rozmowy podczas dyżurów wychowawców oddziałów przedszkolnych:

  1. N. Łużyńska – poniedziałek – 17:00-19:00
  2. E. Hilscher – środa – 17:00-19:00
  3. E. Sendwicka – wtorek – 17:00-19:00
  4. S. Krajewska – czwartek – 17:00-19:00

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Gabriela Rojek