W związku z przeprowadzeniem wewnętrznego egzaminu ósmoklasisty

17, 18 i 19. 03.2021r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły.

 

Dyrektor szkoły informuje, iż ze względu na organizację wewnętrznego egzaminu ósmoklasisty 17,18,19 marca 2021r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły klas I – III oraz klas VIII.

Uczniowie klas IV – VII mają zajęcia na platformie Moodle zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W  dniach 18 i 19. 03  zajęcia mogą być przeprowadzone w innej formie (podającej).

Uczniowie klas I – III SP 2 18 marca 2021 (czwartek) przychodzą na zajęcia zgodnie z dotychczasowym planem, zmienia się sala lekcyjna dla 2 klas:

dla klasy IB s. 61

dla klasy IIIC s. 67

Natomiast 19 marca 2021r. (piątek) uczniowie klas I – III rozpoczynają lekcje o 11.55, kończą o 14.35

Według następującego planu:

IA                                                                                                                             

 1. ed. wczesnoszkolna
 2. ed. wczesnoszkolna  
 3. ed. wczesnoszkolna

IB

 1. ed. wczesnoszkolna
 2. ed. wczesnoszkolna
 3. religia

 

IC

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna
 2. ed. wczesnoszkolna

IIA

 1. j. angielski
 2. ed. wczesnoszkolna
 3. ed. wczesnoszkolna

IIB

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna

      7. ed. wczesnoszkolna

IIC

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna

      7. ed. wczesnoszkolna

IIIA

 1. ed. wczesnoszkolna
 2. religia
 3. j. angielski

IIIB

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna

     7. ed. wczesnoszkolna

IIIC

      5. ed. wczesnoszkolna

 1. ed. wczesnoszkolna

      7. ed. wczesnoszkolna

Uczniowie w trakcie egzaminu przebywają w swoich salach lekcyjnych.

W dniach egzaminu 18 i 19.03.2021r. (czwartek i piątek) obiad dla uczniów będzie wydawany:

– dla kl. I – II o godz. 11.35

– dla klas III o godz. 12.40.

Uwaga Rodzice i Uczniowie klas VIII ABC

Uczniowie klas ósmych 17.03.2021r. (środa) zwolnieni są z uczestnictwa w rekolekcjach.

18 i 19.03.2021r. (czwartek, piątek) przychodzą do szkoły tylko na egzamin wewnętrzny, w tych dniach nie mają lekcji. Egzamin odbywać się będzie w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ.

Uczniowie klasy 8c przychodzą do szkoły o godz. 8.30

Uczniowie klasy 8b przychodzą do szkoły o godz. 8.40

Uczniowie klasy 8a przychodzą do szkoły o godz. 8.50

Wejście do szkoły od strony placu apelowego (prawe) zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w szkole.

Obowiązują podstawowe zasady:

maseczka – dezynfekcja – dystans

Egzamin będzie przebiegał według instrukcji CKE zawartej w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021”.