„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”

                                                                      – ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Rafała Witkowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego w naszej Szkole, kolegi i przyjaciela.

Pan Rafał pozostanie w naszej pamięci jako inspirujący pedagog, organizator i opiekun obozów sportowych, niezastąpiony kolega i przyjaciel.

Trudno nam pogodzić się z tym, że nie usłyszymy już Jego żartów i nie pójdziemy razem na zawody sportowe, nie spędzimy razem czasu. Zawsze będzie w naszej pamięci.

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania. Jak ten co nie chce swym odejściem smucić…”

Żegnamy niezapomnianego pracownika, nauczyciela, kolegę.

Składamy wyrazy współczucia Najbliższym i łączymy się w bólu.                                                                                           

                                                                                                              Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy

                                                                                                              Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie