Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie Szkoły będą organizowane dla dzieci klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19 na wniosek rodziców.

Wnioski proszę składać do Dyrektora Szkoły mailowo lub osobiście do skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz Szkoły od strony placu apelowego.

Nauczyciele bibliotekarze pracują w formie zdalnej. W celu wypożyczenia książki należy kontaktować się za pośrednictwem e-dziennika z p. M. Kubanek lub z p. K. Posłuszną.

 

                                                                                              Dyrektor Szkoły    

                                                                                              Gabriela Rojek