Przyjazd:
Ameryczka I  7.15   

oddział „0”

klasy I-III SP

Szaradowo  7.20
Zalesie  7.25
Ameryczka II  7.30
Pińsko  7.35
Wolwark  7.40

 

II Przyjazd:
Ameryczka I  9.20   

Klasy VII-VIII SP

Szaradowo  9.25
Zalesie  9.30
Ameryczka II  9.35
Pińsko  9.40
Wolwark  9.45

 

III Przyjazd:
Ameryczka I  11.20   

klasy IV-VI SP

Szaradowo  11.25
Zalesie  11.30
Ameryczka II  11.35
Pińsko  11.40
Wolwark  11.45

 

Odjazdy:

I        10.40 Klasy I-III SP
II     13.00 Klasy IV-VIII SP
III     14.00 oddział „0”