25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w klasach I – III.

Na początku uroczystości wszyscy odśpiewali hymn Polski. Następnie głos zabrała pani dyrektor Gabriela Rojek. Przywitała zgromadzonych oraz pogratulowała dzieciom wspaniałych ocen na świadectwach. Zaznaczyła, że ten rok szkolny był wyjątkowo trudny i zmienny. Wszyscy stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, jakim było zdalne nauczanie. W czasowych powrotach do szkoły dzieci musiały zmieniać swoje sale lekcyjne, oddzielały się od kolegów i koleżanek z innych klas. Pobyt w szkole często przeplatał się z nauką w domu, przed monitorem komputera. Dla dzieci z klas I – III, ich rodziców oraz nauczycieli było to trudne zadanie. Jednak wszyscy poradziliśmy sobie z tą sytuacją i zakończyliśmy rok szkolny z wieloma sukcesami.    

Pani dyrektor Gabriela Rojek poinformowała również, że zakończenie tego roku szkolnego wiąże się z pożegnaniem pani wicedyrektor Marii Żemojtel, która przechodzi na emeryturę.

Pani wicedyrektor Maria  Żemojtel podziękowała wszystkim za wspólnie spędzony czas. Zaznaczyła, że będzie nas zawsze wspominać z uśmiechem, a swojego odejścia nie traktuje jako pożegnania. Zażartowała, że będzie z nami już zawsze, tylko  w formie ,,zdalnego nauczania”. Pani wicedyrektor potwierdziła, że brakować jej będzie gwaru szkoły. Podczas zdalnego nauczania najsmutniejszy był dla niej brak uczniów w szkole, ponieważ nasza placówka zawsze powinna być wypełniona radosnymi  odgłosami dzieci.

Następnie wystąpił Przewodniczący Rady Rodziców Paweł Grochala. W swojej wypowiedzi odniósł się do trudów, jakie niósł dla nas wszystkich ten rok szklony. Zaznaczył, że zdalne nauczanie było ogromnym wyzwaniem. Możemy się jednak cieszyć, że dobrze poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Na zakończenie pan Paweł Grochala życzył uczniom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Pani Barbara Robaczewska odczytała ze Złotej Księgi nazwiska uczniów, którzy w tym roku szkolnym zostali laureatami konkursów oraz  wyróżnili się  wysoką kulturą osobistą. Na apelu wyróżniono również uczniów którzy uzyskali wysokie wyniki w konkursach wyższego szczebla. Następnie wychowawczynie, wraz z przedstawicielami Rady Rodziców, wręczyły uczniom pamiątki książkowe na zakończenie roku szkolnego.

Imprezę zakończyło  wspólne odśpiewanie piosenki ,,Niech żyją wakacje”. Muzyczne zakończenie roku szkolnego oraz pamiątkowe zdjęcia uczniów z wychowawcami wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój.

 

 

foto: Agnieszka Ryska

więcej

 

foto: Aleksander Ryska

więcej