25 czerwca o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VI. W tym roku szkolnym uroczystość ta została podzielona na trzy tury.

Chyba każdy uczeń z niecierpliwością oczekuje pierwszego dnia wakacji. Jednak zanim ta chwila nastąpi, uczniowie klas IV – VI wraz z wychowawcami i nauczycielami uczącymi zebrali się na placu apelowym, aby zakończyć ten rok szkolny.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Gabriela Rojek pogratulowała uczniom osiągniętych wyników w nauce oraz zdobytych doświadczeń, szczególnie podczas nauczania zdalnego. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Grochala.

Pani dyrektor Gabriela Rojek pożegnała nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę. Byli to wicedyrektor szkoły pani Maria Żemojtel oraz nauczyciel informatyki i techniki pan Stanisław Adamczyk. Pani dyrektor w imieniu grona pedagogicznego i uczniów oraz rodziców podziękowała za współpracę pani Izabelli Bodnar, która zmieniła miejsce zatrudnienia.

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie uczniów, którzy reprezentowali szkołę  w konkursach i zawodach sportowych i zajęli w nich wysokie lokaty.

Złotą Księgę odczytała Pani Agnieszka Grobelna – Staniszewska. Znaleźli się w niej uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie oraz uzyskali wysokie lokaty w konkursach i na zawodach sportowych.

Następnie nadszedł moment, na który czekali wszyscy uczniowie – wręczenie świadectw. Jako pierwsi świadectwa odebrali uczniowie klas 4, następnie uczniowie klasy 5a i klas 6. Wychowawcy gratulowali swoim podopiecznym znakomitych wyników, a przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

Po miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas na wymarzony odpoczynek. Żegnamy ten trudny rok szkolny, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, pełnych miłych wrażeń i słonecznej pogody.

 

foto: Agnieszka Ryska

więcej

 

foto: Aleksander Ryska

więcej