Bez kategorii

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż Zebrania z Rodzicami odbędą się:

– Rodziców Uczniów klas IV-VIII  7.09.2021 roku o godzinie 17:15 (wtorek)

– Rodziców Uczniów klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych 8.09.2021 roku o godzinie 17:15 (środa).

Zebrania mają charakter informacyjno-organizacyjny. Spotkania odbędą się w wyznaczonych klasach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szanowni Rodzice,

wypożyczenie podręczników odbędzie się w terminie: 1.09-8.09.2021 r. W związku z tym poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram dla każdej klasy oraz spis podręczników, które zostaną wypożyczone.

W tabeli nazwiska zastąpiono numerami z dziennika.

Prosimy przestrzegać wyznaczonych godzin podanych w tabeli poniżej. Szkoła funkcjonuje zgodnie z wytycznymi GiS, MZ i MEiN (reżim sanitarny).

Prosimy przychodzić po wypożyczenie podręczników w wyznaczonych godzinach, ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego.

Do odbioru podręczników zapraszamy rodziców!

W sytuacji, gdy rodzic nie może zjawić się osobiście, pełnoletnia osoba odbierająca książki powinna okazać imienne upoważnienie podpisane przez rodzica. Bez upoważnienia podręczniki nie zostaną wypożyczone.

Z życzeniami zdrowia – Dyrekcja szkoły i bibliotekarki Klaudia Posłuszna Martyna Kubanek

Spis podręczników w poszczególnych klasach.

Kliknij w datę, aby uzyskać harmonogram godzinowy.

 

Data

Klasa

1.09.2021 – ŚRODA

KLASY 1 A, B, C

2.09.2021 – CZWARTEK

KLASY 4 A, B, C

3.09.2021 – PIĄTEK

KLASY 5 A, B, C

6.09.2021 – PONIEDZIAŁEK

KLASY 7 A, B, C, D

7.09.2021 – WTOREK

KLASA 6 A

7.09.2021 – WTOREK

KLASY 8 A, B, C, D

8.09.2021 – ŚRODA

KLASY 2 A, B, C

8.09.2021 – ŚRODA

KLASY 3 A, B, C

 

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. O godzinie 9.00 na placu apelowym zgromadzili się uczniowie z klas I-III. Najmłodsi z nich przybyli wraz ze swoimi rodzicami.

Na początku uroczystości głos zabrała pani dyrektor Gabriela Rojek. Przywitała wszystkich zgromadzonych, przedstawiła nowych nauczycieli, a także życzyła wszystkim wytrwałości i owocnej pracy w nowym roku szkolnym. Następnie przypomniała  o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości.

Uczniowie pod kierownictwem nauczycieli: Marioli Polańskiej, Agnieszki Grobelnej- Staniszewskiej oraz Dobromiły Swosińskiej zaprezentowali krótki montaż słowno- muzyczny upamiętniający tamte tragiczne wydarzenia w historii Polski, a także pierwsze dni wojny w Szubinie. Piękny i poruszający występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Na zakończenie apelu pani dyrektor zwróciła się do najmłodszych uczniów – klas pierwszych. Opowiedziała o naszej szkole i przedstawiła wychowawców poszczególnych klas.

 

więcej

Po uroczystości uczniowie udali się wraz z nauczycielami do swoich sal lekcyjnych.

1 września 2021 r. o godzinie 8.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VIII.

Zgromadzonych na placu apelowym uczniów i rodziców oraz nauczycieli przywitała pani dyrektor Gabriela Rojek. Przedstawiła nowego wicedyrektora szkoły panią Monikę Wronkę – Gołatkę, wychowawców klas czwartych i nowych nauczycieli. Pani dyrektor wspomniała o wykonanych w szkole remontach, które miały miejsce podczas wakacji. Przypomniała również, że podczas nauczania stacjonarnego należy nadal postępować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MEiN, MZ.

 Na koniec przemówienia pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom miłej i przyjaznej atmosfery w szkole, a także zapału oraz wytrwałości w nauce.

Następnie panie: Mariola Polańska, Agnieszka Grobelna – Staniszewska oraz Dobromiła Swosińska razem z uczniami klasy siódmej zaprezentowały krótki program artystyczny upamiętniający 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej.  

 

więcej

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami do swoich sal lekcyjnych.

O godz. 9.00 w kościele św. A. Boboli odbyła się msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

W nowym roku szkolnym uczniom życzymy wielu sukcesów, a wszystkim dużo zdrowia.

31 sierpnia 2021r. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Gabriela Rojek, która przywitała  przedszkolaków i ich rodziców oraz życzyła wszystkim dużo sukcesów i wspaniałej zabawy. W dalszej części spotkania nastąpiło zapoznanie dzieci z wychowawcami przedszkola. Po prezentacji grup rodzice i dzieci rozeszli się do swoich sal, gdzie przedstawiono organizację i plan pracy poszczególnych grup.

 

więcej

Podczas uroczystości zachowane zostały zasady reżimu sanitarnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w oddziałach przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych odbędzie się 31.08.2021 roku (wtorek) o godzinie 10:00, na placu apelowym, a w przypadku niepogody w sali gimnastycznej.

Rozpoczęcie roku odbędzie się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEiN, GiS i MZ.

Dzieciom w trakcie uroczystości może towarzyszyć jeden Rodzic lub Opiekun, który zobowiązany jest do zachowania zasad reżimu sanitarnego.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie, Gabriela Rojek informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego dla Uczniów I-VIII Szkoły Podstawowej odbędzie się 01.09.2021 roku (środa).

  • Dla klas IV-VIII o godzinie 8:00 – zbiórka na placu apelowym przed szkołą, spotkanie z dyrekcją szkoły, a następnie z wychowawcami.

Uroczysta Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla klas IV-VIII odbędzie się 1.09.2021 roku o godzinie 9:00 w kościele św. A. Boboli w Szubinie.

  • Dla klas I-III o godzinie 9:00 – zbiórka na placu apelowym, spotkanie z dyrekcją oraz wychowawcami.

Odczytanie list klas I odbędzie się w sali gimnastycznej. Uczniowi może towarzyszyć jeden Rodzic lub Opiekun, który zobowiązany jest do zachowania zasad reżimu sanitarnego.

Uroczysta Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla klas I-III odbędzie się 1.09.2021 roku o godzinie 8:00 w kościele św. A. Boboli w Szubinie.

Rozpoczęcie roku odbędzie się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEiN, GiS i MZ.

 

                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                            Gabriela Rojek

        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek informuje,

09.07.2021r. (piątek) od godz. 8.00 do godz.11.00

w sekretariacie szkoły absolwenci odbierają

Zaświadczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty.

 Absolwent potwierdza  podpisem odbiór  swojego zaświadczenia w imiennej ewidencji wydanych dokumentów.

 

                        Dyrektor Szkoły

                         Gabriela Rojek

            25 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na placu apelowym naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 7 i 8.

             Po wprowadzeniu sztandaru szkoły został odśpiewany hymn państwowy. 

         Następnie wszystkich zgromadzonych przywitała pani dyrektor Gabriela Rojek. Podziękowała  uczniom  i  nauczycielom  za  ciężką  pracę w tym trudnym i specyficznym roku. Gratulowała młodzieży wysokich wyników i osiągnięć oraz wytrwałości, szczególnie podczas nauczania zdalnego. Później głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Grochala, który pogratulował uczniom i życzył im udanych wakacji.

            Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę. Pani dyrektor Gabriela Rojek podziękowała pani wicedyrektor Marii Żemojtel oraz panu Stanisławowi Adamczykowi za wieloletnią pracę, trud i serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Pożegnano również panią Izabellę Bodnar, która podjęła pracę w innej placówce.

            Nastąpiła bardzo ważna chwila przyznania Honorowego Tytułu Przyjaciela Szkoły”. W tym roku to zaszczytne miano nadano pani Agnieszce Konowalskiej. Pani dyrektor serdecznie podziękowała również członkom Rady Rodziców za całoroczne zaangażowanie i pracę na rzecz naszej szkoły.

            Następnie nagrodzono sukcesy najlepszych sportowców z naszej szkoły oraz laureatów konkursów przedmiotowych. Rodzicom laureatów dyrekcja szkoły wręczyła listy gratulacyjne.

Tradycją uroczystości zakończenia roku szkolnego jest odczytanie Złotej Księgi, w której znajdują się nazwiska uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz osiągnęli sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. W tym roku szkolnym księgę odczytała pani Małgorzata Kowalska.

  Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie im przez wychowawców świadectw. Najpierw otrzymali je uczniowie klas 7, a później 8. Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

Na zakończenie uroczystości koleżanki z klasy 7, w imieniu pozostałych uczniów, pożegnały ósmoklasistów. Życzyły im powodzenia i wielu sukcesów na kolejnym etapie edukacji.

Niejednemu absolwentowi zakręciła się łza w oku, gdy żegnał się z kolegami i koleżankami oraz gronem pedagogicznym. Były to lata wytężonej pracy, ale również przyjaźni, nowych doświadczeń i na pewno przez wiele lat będą wspominać mury Szubińskiej Dwójki.

Naszym absolwentom życzymy wielu sukcesów, wiary w swoje możliwości, wspaniałych pomysłów i realizacji marzeń! A wszystkim uczniom bezpiecznych i udanych wakacji!

 

 

foto: Agnieszka Ryska

więcej

 

foto: Aleksander Ryska

więcej

25 czerwca o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VI. W tym roku szkolnym uroczystość ta została podzielona na trzy tury.

Chyba każdy uczeń z niecierpliwością oczekuje pierwszego dnia wakacji. Jednak zanim ta chwila nastąpi, uczniowie klas IV – VI wraz z wychowawcami i nauczycielami uczącymi zebrali się na placu apelowym, aby zakończyć ten rok szkolny.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Gabriela Rojek pogratulowała uczniom osiągniętych wyników w nauce oraz zdobytych doświadczeń, szczególnie podczas nauczania zdalnego. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Grochala.

Pani dyrektor Gabriela Rojek pożegnała nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę. Byli to wicedyrektor szkoły pani Maria Żemojtel oraz nauczyciel informatyki i techniki pan Stanisław Adamczyk. Pani dyrektor w imieniu grona pedagogicznego i uczniów oraz rodziców podziękowała za współpracę pani Izabelli Bodnar, która zmieniła miejsce zatrudnienia.

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie uczniów, którzy reprezentowali szkołę  w konkursach i zawodach sportowych i zajęli w nich wysokie lokaty.

Złotą Księgę odczytała Pani Agnieszka Grobelna – Staniszewska. Znaleźli się w niej uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie oraz uzyskali wysokie lokaty w konkursach i na zawodach sportowych.

Następnie nadszedł moment, na który czekali wszyscy uczniowie – wręczenie świadectw. Jako pierwsi świadectwa odebrali uczniowie klas 4, następnie uczniowie klasy 5a i klas 6. Wychowawcy gratulowali swoim podopiecznym znakomitych wyników, a przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

Po miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas na wymarzony odpoczynek. Żegnamy ten trudny rok szkolny, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, pełnych miłych wrażeń i słonecznej pogody.

 

foto: Agnieszka Ryska

więcej

 

foto: Aleksander Ryska

więcej

25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w klasach I – III.

Na początku uroczystości wszyscy odśpiewali hymn Polski. Następnie głos zabrała pani dyrektor Gabriela Rojek. Przywitała zgromadzonych oraz pogratulowała dzieciom wspaniałych ocen na świadectwach. Zaznaczyła, że ten rok szkolny był wyjątkowo trudny i zmienny. Wszyscy stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, jakim było zdalne nauczanie. W czasowych powrotach do szkoły dzieci musiały zmieniać swoje sale lekcyjne, oddzielały się od kolegów i koleżanek z innych klas. Pobyt w szkole często przeplatał się z nauką w domu, przed monitorem komputera. Dla dzieci z klas I – III, ich rodziców oraz nauczycieli było to trudne zadanie. Jednak wszyscy poradziliśmy sobie z tą sytuacją i zakończyliśmy rok szkolny z wieloma sukcesami.    

Pani dyrektor Gabriela Rojek poinformowała również, że zakończenie tego roku szkolnego wiąże się z pożegnaniem pani wicedyrektor Marii Żemojtel, która przechodzi na emeryturę.

Pani wicedyrektor Maria  Żemojtel podziękowała wszystkim za wspólnie spędzony czas. Zaznaczyła, że będzie nas zawsze wspominać z uśmiechem, a swojego odejścia nie traktuje jako pożegnania. Zażartowała, że będzie z nami już zawsze, tylko  w formie ,,zdalnego nauczania”. Pani wicedyrektor potwierdziła, że brakować jej będzie gwaru szkoły. Podczas zdalnego nauczania najsmutniejszy był dla niej brak uczniów w szkole, ponieważ nasza placówka zawsze powinna być wypełniona radosnymi  odgłosami dzieci.

Następnie wystąpił Przewodniczący Rady Rodziców Paweł Grochala. W swojej wypowiedzi odniósł się do trudów, jakie niósł dla nas wszystkich ten rok szklony. Zaznaczył, że zdalne nauczanie było ogromnym wyzwaniem. Możemy się jednak cieszyć, że dobrze poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Na zakończenie pan Paweł Grochala życzył uczniom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Pani Barbara Robaczewska odczytała ze Złotej Księgi nazwiska uczniów, którzy w tym roku szkolnym zostali laureatami konkursów oraz  wyróżnili się  wysoką kulturą osobistą. Na apelu wyróżniono również uczniów którzy uzyskali wysokie wyniki w konkursach wyższego szczebla. Następnie wychowawczynie, wraz z przedstawicielami Rady Rodziców, wręczyły uczniom pamiątki książkowe na zakończenie roku szkolnego.

Imprezę zakończyło  wspólne odśpiewanie piosenki ,,Niech żyją wakacje”. Muzyczne zakończenie roku szkolnego oraz pamiątkowe zdjęcia uczniów z wychowawcami wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój.

 

 

foto: Agnieszka Ryska

więcej

 

foto: Aleksander Ryska

więcej

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się z zachowaniem podstawowych zasad reżimu sanitarnego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19

Klasy „0” – 24.06.2021 roku (czwartek) o godzinie 17:00 na placu apelowym

(Rodzice nie wchodzą do Szkoły)

Klasy I-III Szkoły Podstawowej – 25.06.2021 roku (piątek) o godzinie 8:00 na placu apelowym.

(Rodzice nie wchodzą do Szkoły)

Klasy VII oraz VIII Szkoły Podstawowej – 25.06.201 roku (piątek) o godzinie 10:00 na placu apelowym

(Rodzice nie wchodzą do Szkoły)

Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej – 25.06.2021 roku (piątek) o godzinie 12:00 na placu apelowym

(Rodzice nie wchodzą do Szkoły)

(W razie niepogody uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej – bez udziału Rodziców)

Wakacje to czas wypoczynku, lecz pamiętajmy aby spędzać je bezpiecznie, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Przyjazd:
Ameryczka I  7.15   

oddział „0”

klasy I-III SP

Szaradowo  7.20
Zalesie  7.25
Ameryczka II  7.30
Pińsko  7.35
Wolwark  7.40

 

II Przyjazd:
Ameryczka I  9.20   

Klasy VII-VIII SP

Szaradowo  9.25
Zalesie  9.30
Ameryczka II  9.35
Pińsko  9.40
Wolwark  9.45

 

III Przyjazd:
Ameryczka I  11.20   

klasy IV-VI SP

Szaradowo  11.25
Zalesie  11.30
Ameryczka II  11.35
Pińsko  11.40
Wolwark  11.45

 

Odjazdy:

I        10.40 Klasy I-III SP
II     13.00 Klasy IV-VIII SP
III     14.00 oddział „0”