Łukasz Bartkowiak  – uczeń klasy VIII b brał udział w Olimpiadzie Wiedzy Medycznej  organizowanej przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Pierwszy etap  konkursu  odbył się 10 marca 2020 r. i polegał na rozwiązaniu testu  sprawdzającego wiedzę  z zakresu  anatomii człowieka. Łukasz przeszedł do II etapu konkursu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną polegał on na przygotowaniu przez uczestników prezentacji multimedialnej na temat „Szczepionka na koronawirusa -panaceum czy złudna nadzieja ludzkości?”.  Praca Łukasza została najwyżej oceniona przez jury. Rozdanie nagród i wręczenie dyplomów odbyło się już po zakończeniu roku szkolnego. Miałam przyjemność towarzyszyć Łukaszowi – absolwentowi naszej szkoły, w tej uroczystości, podczas której członkowie jury, w tym przewodniczący dr n. med. Sławomir Strzelec przedstawiali mocne strony przygotowanej prezentacji.

Gratulujemy Łukaszowi uzyskania tak znaczącego sukcesu na szczeblu wojewódzkim. Cieszymy się, że mimo wyjątkowego czasu epidemii  i przygotowań do egzaminu ósmoklasisty  wziął udział w olimpiadzie, która wymagała  dużego nakładu pracy, poszukiwań w różnych źródłach informacji, czasu i cierpliwości.

Życzymy powodzenia w  wybranym liceum!

                                                                               Agnieszka Mielczarek

więcej …