1 września 2020r. odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Ze względu na epidemię wirusa COVID-19 organizacja pierwszego dnia nauki szkolnej (01.09.2020r.) będzie przebiegać następująco:

– uczniowie klas V – VIII zbierają się, z zachowaniem dystansu społecznego między klasami, na boisku asfaltowym do godz. 8.00, a następnie przechodzą wraz z wychowawcą do wyznaczonych sal lekcyjnych,

– uczniowie klas IV o godz. 8.00 ustawiają się na placu apelowym i po spotkaniu z dyrektorem i wychowawcami udają się do sal lekcyjnych,

– uczniowie klas II i III o godz. 9.30, na placu apelowym spotykają się z wychowawcami i udają się do klas,

– uczniowie klas I wraz z rodzicem/opiekunem zbierają się na placu apelowym o godz. 10.00 na spotkanie z dyrektorem i wychowawcami, a następnie wraz z wychowawcami udają się do sal lekcyjnych.

Prosimy o zachowanie zgodne z zasadami reżimu sanitarnego – dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz ograniczenie osób trzecich (rodzice/opiekunowie) przebywających na terenie szkoły – jedno dziecko, jeden opiekun.

Wychowawcy klas I – VIII przekażą uczniom obowiązujący plan lekcji oraz wytyczne (procedury) dotyczące funkcjonowania w szkole w czasie zajęć i przerw.