Zgodnie z pismem nr WŚR.4462.4.2020 z dnia 18.08.2020r.  przekazujemy Państwu informację dot. możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.